دانلود رایگان


ارزیابی عملکرد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان در شبکه های حسگر بی سیم - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزیابی عملکرد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان در شبکه های حسگر بی سیم

دانلود رایگان ارزیابی عملکرد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان در شبکه های حسگر بی سیم امروزه استفاده از شبکه های بی سیم به شکل گسترده ای رو به ازدیاد است.یکی از انواع این شبکه ها، شبکه های موبایل تک کاره (Mobile ad hoc networks)است. شبکه موبایل Ad hoc به عنوان شبکه های با عمر کوتاه شناخته می شود. توپولوژی بسیار پویا، در دسترس بودن پهنای باند محدود،محدودیت های انرژی و عدم وجود زیرساخت، مسیریابی در این نوع شبکه ها را به چالش کشیده است،بدین جهت یافتن مسیر بهینه در این شبکه ها یک مسئله بسیار مهم به شمار می اید. الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت (ازدحام هوش) مانند الگوریتم های بهینه سازی لانه مورچه و همچنین الگوریتم ژنتیک در چند سال اخیر برای حل مسئله مسیریابی شبکه های بی سیم معرفی شده اند. در این پروژه سعی کردیم مجموعه فعالیت های انجام شده برای یافتن مسیر بهینه در شبکه های بی سیم با استفاده از خواص الگوریتم ژنتیک و الگوریتم لانه مورچه ای را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و روشی بهینه در این زمینه را بیابیم.
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
1-1 مقدمه ای بر شبکه های بی سیم. 2
1-2 تقسیم بندی شبکه های بی سیم بر اساس محدوده فرکانس... 5
1-2-1 شبکه های مادون قرمز. 5
1-2-2 شبکه های لیزری.. 6
1-2-3 شبکه های Wi – Fi 7
1-2-4 شبکه های WiMAX. 7
1-3 شبکه های بیسیم Ad Ho. 9
1-4 مسیریابی هوشمند. 11

فصل دوم:ارزیابی الگوریتم مورچگان در شبکه های بی سیم
2-1 مقدمه. 17
2-2 پیدا کردن کوتاهترین مسیر توسط مورچه ها 18
2-3 الگوریتم پایه لانه مورچه ای.. 19
2-4 ویژگیهای الگوریتم مورچگان : 22
2-5 الگوریتم ساده لانه مورچه ای.. 23
2-6 چرا الگوریتم تخمین بهینه لانه مورچه ای برای شبکه های بی سیم مناسبند؟. 24
2-6-1 توپولوژی پویا 24
2-6-2 کار محلی.. 25
2-6-3 کیفیت اتصال. 25
2-6-4 پشتیبانی از چند مسیره بودن شبکه. 25
2-7 بررسی الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر مورچه ها برای MANETs. 25
2-8 الگوریتم های مسیریابی تخت.. 26
2-8-1 الگوریتم مسیریابی مبتنی بر لانه مورچه. 27
2-8-2 خصوصیات ARA. 29
2-9 چگونگی کارکرد الگوریتم. 30
2-9-1 موریانه. 36
2-9-2 الگوریتم مسیریابی اورژانس احتمالاتی(PERA ) 38
2-9-3 الگوریتم مسیریابی فوری ویژه:(EARA ) 39
2-9-4 مورچه AODV. 41
2-10 پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی.. 42
2-10-1 مسیریابی مبتنی بر مورچه متحرک (MABR ) 42
2-10-2HOPENT. 46
2-10-3 الگوریتم ردیابی مورچه برای شبکه های اختصاصی بی سیم. 48
2-11 فهرست یا جدول پیشنهادی مسیریابی.. 50
2-11-1 مورچه ها 51
2-11-2 کشف مسیر. 52
2-11-3 حفظ مسیر. 55
2-12 محدوده مسیریابی بر اساس پروتکل مسیریابی لانه مورچه ای (TRAC) برای شبکه های بی سیم. 56
2-12-1 مروری بر پروتکل. 56
2-12-2 مروری بر پروتکل TARC. 56
2-12-3 پروتکل TRAC. 58
2-12-3-1 مرحله برپایی.. 58
2-12-3-2 مرحله جستجوی مسیر. 59
2-12-3-3 مرحله به روز رسانی مقدار فرومون. 61
2-12-3-4 مرحله تحویل. 62
2-13 نتیجه گیری.........63
فصل سوم:ارزیابی عملکرد الگوریتم ژنتیک
3-1- مقدمه. 66
3-2- پیشینه. 67
3-3- اصطلاحات زیستی.. 68
3-4- تشریح کلی الگوریتم ژنتیک... 69
3-5- حل مساله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک... 70
3-6- اجزای الگوریتم ژنتیک... 70
3-6-1- جمعیت.. 72
3-6-2- کدگذاری.. 73
3-7 مسیریابی QoS در MANET بر اساس الگوریتم ژنتیک... 73
3-7-1:QoS در MANET. 74
3-7-2 نقش GA در مسیریابی QoS در MANET. 78
3-8 مشکلات کوتاهترین مسیر حرکتی در MANET بر اساس الگوریتم ژنتیک... 82
3-8-1 مشکلات مسیر حرکتی SP. 83
3-8-2 الگوریتم ژنتیکی تخصصی برای مشکلات SP. 85
3-8-2-1 نمایش ژنتیکی.. 85
3-8-2-2 ارزش دهی اغازی جمعیتی.. 86
3-8-2-3 توانایی عملکرد. 86
3-8-2-4 برنامه ریزی انتخابی.. 87
3-8-2-5 همگذری و جهش... 87
3-8-3 الگوریتمهای ژنتیکی به همراه برنامه ریزی مهاجرتی.. 89
3-9 نتیجه گیری.. 92

فصل چهارم:ارزیابی و نتیجه گیری
4-1 نتیجه گیری.. 94
4-2 الگوریتم پیشنهادی: 96

منابع. 97


تحقیق


پروژه


گزارش کارآموزی


مقاله


تایپ


ترجمه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان کد متلب حل مساله چند وزیر با الگوریتم ژنتیک محصول ...

دانلود رایگان کد متلب حل مساله چند وزیر با الگوریتم ژنتیک GA NQueen Genetic
Algorithm محصول ویژه متلب نت. 00 .... ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌
ف‍ولادی‌ ب‍ا دی‍وار ب‍رش ... ارزی‍اب‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍رت‍ع‌در چ‍ارچ‍وب‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ از
روس‍ت‍ا ب‍ا اس‍ت ... مدیریت توان در شبکه های حسگر بی سیم با الگوریتم یادگیری
تقویتی

الگوریتم بهینه سازی مورچه خوار یا شیر مورچه ALO در متلب - نوآوران گرمی

15 نوامبر 2016 ... الگوریتم ALO از عکس العمل مورچه های در تله افتاده توسط شیر مورچه ها بهره می برد. ...
پروژه شبیه سازی عملکرد الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB ... بهینه سازی
مسیریابی در شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم مدار در متلب ... ارزیابی سرویس
VOIP و ویدئو کنفرانس و انتقال فایل با صف بندی مختلف در آپنت.

بررسی وارزیابی الگوریتم های مسیریابی

... های موبایل. ارزیابی عملکرد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان در ... ذخیره شده
بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم. ... های بی سیم با ...

مقالات شبیه سازی شده در متلب- پردازش سیگنال و هوش مصنوعی - متلبی

23 آگوست 2016 ... کلیدواژه: پردازش تصویر، تشخیص چهره، شبکه عصبی، الگوریتم .... بررسی
عملکرد الگوریتم‌های بازگشتی برای فیلتر گوسی سریع متغیر با مکان ... مقاله در
مورد داده کاوی به کمک پردازش موازی الگوریتم ژنتیک و فازی است ...... پروتکل مشهور
شبکه های حسگر بیسیم به لحاظ معیارهای کارآمدی انرزی مقایسه شده است.

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

عملکرد بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر مبدل ماتریسی جهت جبران¬سازی
کمبود، بیشبود و هارمونیک ولتاژ در ... حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از
الگوریتم مورچگان ... کشف حملات کرم چاله در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده
روش LEACH .... كليد واژه- خوشه بندی k-means، الگوریتم ژنتیک ، بهینه سازی، داده
کاوی.

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات ... - انجام پایان نامه

5 روز پیش ... پایان نامه کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک ..... ۳۸۱ پایان نامه
پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم ۶۰ ص ..... ۶۳ پایان نامه ارزیابی
عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از ..... ۱۴۲ بهینه سازی مسیر جا به جایی
در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت ...

بررسي وارزيابي الگوريتم هاي مسيريابي - رزبلاگ

15 ساعت قبل ... بررسی و ارزیابی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم ... ارزیابی
عملکرد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان در شبکه های .

نتیجه جستجو - مسیریابی routing

... انرژی در شبکه های حسگر بی سیم Energy Efficient Network Coding Aware
Routing in ... مسیریابی ROUTING / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / شبکه
خودجوش ... 67, پایان نامه, ارزیابی کارایی الگوریتم متوازن ساز تاخیر و دما در شبکه
های روی .... ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / الگوریتم مسیریابی بازیابی
از بن ...

دانلود مقالات چهارمين کنفرانس داده کاوي ايران [آرشيو] - P30World ...

30 مه 2011 ... 7- ارزيابي و طبقه بندي رويکرد هاي چند پايگاه داده کاوي با بهره گيري از معيارهاي
کاربردي ... 21- کاهش ابعاد داده ها با استفاده از الگوريتم ايمني opt-aiNET بر پايه
سيستم هاي ... 27- يک روش فازي براي خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم .... 112
- مقایسه الگوریتم های درخت ژنتیکی و کلونی مورچگان جهت دسته بندی ...

لیست اسامی مقالات پذیرش شده - چهارمین کنفرانس بین المللی

1, 43, مصطفی فرهمند * مهدی دهقان *, بهبود کارایی شبکه های حسگر بی سیم با ...
الگوریتم نوین زمان¬بندی کارها در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک ...
روش های تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب مناسبترین الگوی ارزیابی آمادگی
الکترونیکی ... بررسی عملکرد الگوریتم های مورد کاربرد در شبکه های حسگر و
حسگرهای نوری.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور - طرح‌های خاتمه یافته ...

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ا ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ ب‍ا
ک‍ل‍ون‍ی‌ م‍ورچ‍ه‌ ه‍ا. 13 ... ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ س‍ی‍م‌ غ‍ی‍ر
م‍ت‍م‍رک‍ز ن‍س‍ل‌ آی‍ن‍ده‌ NGN)( .... طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ح‍س‍گ‍ر ه‍وش‍م‍ن‍د EMG. 102. ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌ ،
چ‍ن‍گ‍ی‍ز. س‍اخ‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد آن‍ده‍ای‌ م‍خ‍ل‍وط اک‍س‍ی‍د ف‍ل‍زی‌ MMO ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در
ح‍ف‍اظت‌ ...

یریابی اربردهای مس و ک روش ها بررسی سیستماتیک (WSN) گر ...

امروزه شبکه های حسگر بيسيم بعنوان یك فنّاوری موثّر و قوی در بسياری از ...
الگوریتم های مختلفي از پروتکل های مسيریابي در شبکه های حسگر بيسيم با توجّه
..... روشهای دیگری با الهام گرفتن از روش مبتني بر زنجير و به منظور بهبود عملکرد آن
..... كلوني حيواناتي مثل زنبور عسل و مورچگان هستند. .... ضمناً پيش آهنگ ها ارزیابي
كيفيّ.

الگوریتم‌ photos on Flickr | Flickr

پروژه تشخیص لبه تصویر با الگوریتم کلونی مورچگان بهبود یافته در MATLAB ...
در این پست پروژه ارزیابی عملکرد الگوریتم های SBA-MPR با NS2 را آماده کرده ایم
که ... پروژه محلی سازی ایمن در شبکه های حسگر بیسیم با نرم افزار NS2 ..... پروژه
تشخیص نفوذ در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک در متلب به همراه داکیومنت و
سمینار.

مقالات فارسی همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

141 افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم با توزیع پویای نودها در خوشه ها ناصر
هادی ... درصد پوشش در شبکه های حسگر چندرسانه ای بی سیم با استفاده از الگوریتم
ژنتیک ... 962 ارائه الگوریتم کلونی مورچگان برای طراحی شبکه‌‌های کاربردی در
مخابرات و .... 75 ارزیابی اثرات اجرای سیستم اطلاعات مدیریت مالی بر عملکرد مدیران
مالی ...

مقالات فوق تخصصی مهندسی کامپیوتر [بایگانی] - برنامه نویس

نمونه ای از موضوعات مورد بحث عبارتند از: الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی، منطق
... توام پست ها و خطوط فوق توزیع به کمک الگوریتم های ژنتیک GA، اجتماع مورچگان
AC ... 1)ارزیابی معیارهای عدم شباهت در بازیابی و طبقه بندی تصویر .... یک ساختار
شبیه سازی شی گرا در محیط J-Sim برای شبکه های حسگر بی سیم ...

Department | Page 7 - انجام پایان نامه

1 ا کتبر 2016 ... مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و TOPSIS برای ارزیابی عملکرد شعب بانک 8. ....
راه حل های شبکه حسگر بی سیم پوشیدنی و کاشتنی برای نظارت بر سلامت ....
آشنایی با الگوریتم های الگوریتم ژنتیک، ازدحام ذرات، مورچگان، رقابت ...

ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی آﮔﺎه در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ

ﺟﻮی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ، در اﻓﺰاﯾﺶ. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎی. ﮐﻠﯿﺪی. : ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎی
ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ. ﺳﯿﻢ، ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی آﮔﺎه، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫـﺎی ﻓﺮااﮐﺘﺸـﺎﻓﯽ، اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴـﺖ. و. ﺟـﻮی ﻫـﺎرﻣﻮﻧﯽ ...
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ در ﺑﺨـﺶ دوم ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ .... ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن در ...

روژه های شبیه سازی در Matlab (متلب): - پروژه های مطلب - بلاگ خوان

پروژه پیاده سازى تکنولوژی COPE در شبکه بیسیم با نرم افزار NS2 پروژه پیاده ...
محاسبه MAX و MIN توابع n متغییره با کمک الگوریتم ژنتیک • مقادیر ویژه و ...

دانشگاه علم و صنعت ایران - School of Computer Engineering ...

بهینه سازی توابع رتبه بندی بااستفاده از الگوریتم ژنتیک ... راهکاری بر روشهای
تصدیق هویت برای بهبود همکاری بین نسل سوم موبایل و شبکه های بیسیم محلی.
دکتر رضا برنگی. 1387. 10. 5526. فرناز فطروسی. ارائه رهیافت ارزیابی خودکار
ترجمه ماشینی بر پایه رده بندی ... ارزیبای عملکرد و قابلیت اطمینان شبکه ای بر
تراشه.

ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی آﮔﺎه در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ

ﺟﻮی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ، در اﻓﺰاﯾﺶ. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎی. ﮐﻠﯿﺪی. : ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎی
ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ. ﺳﯿﻢ، ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی آﮔﺎه، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫـﺎی ﻓﺮااﮐﺘﺸـﺎﻓﯽ، اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴـﺖ. و. ﺟـﻮی ﻫـﺎرﻣﻮﻧﯽ ...
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ در ﺑﺨـﺶ دوم ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ .... ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن در ...

مورچگان تم ی بر الگور ی مبتن انتخابی ی اب یری پروتکل مس نی تدو

شبکه. ها. ی. حسگر. بی. سیم. می. شود . واژه. های. کلیدی. : الگوریتم. مورچگان، ....
تدوین پروتکل مسیریابی انتخابی مبتنی بر الگوریتم مورچگان. /. 020 ... ژنتیک.
(GA). اثبات. شده. است. Toth2002). (. الگوریتم. مورچگان. بر. این. اساس ..... ایجاد
توسعه داده شده و به صورت موفق برای ارزیابی مقایسه ..... و بهبود هر چه بیشتر عملکرد
شبکه.

لیست اسامی مقالات پذیرش شده - چهارمین کنفرانس بین المللی

1, 43, مصطفی فرهمند * مهدی دهقان *, بهبود کارایی شبکه های حسگر بی سیم با ...
الگوریتم نوین زمان¬بندی کارها در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک ...
روش های تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب مناسبترین الگوی ارزیابی آمادگی
الکترونیکی ... بررسی عملکرد الگوریتم های مورد کاربرد در شبکه های حسگر و
حسگرهای نوری.

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ دي ﻣﺎ - دومین کنفرانس ملی مهندسی ...

21 ژانويه 2017 ... ﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي داده ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ داده ﻣﮑـﺎﻧﯽ، ﻣـﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ..... ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژي در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي. ﺣﺴﮕﺮ ﺧﻮدرو ..... ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﺗﻬﯿﻪ ... ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ در ﻣﺪل ﻫﺎي. ﺑﺮداري ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ... ارزﯾﺎﺑﯽ. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي. اﺧﺘﺼﺎص. ﮐﺎرﺑﺮي. زﻣﯿﻦ.
ﺷﻬﺮي. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ژﻧﺘﯿﮏ. و. ﮐﻠﻮﻧﯽ. ﻣﻮرﭼﮕﺎن. ﺣﺴﻦ. آزادي. ،. روزﺑﻪ. ﺷﺎد.

نتایج جستجو برای ' الگوریتم تکاملی ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

یکی از این الگوریتم ها، الگوریتم ژنتیک بهبود یافته بر مبنای تابع اسکالرسازی
... ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی در تخمین طول پرش هیدرولیکی .... انتخاب
سرخوشه مناسب بر اساس منطق فازی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه
بندی ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 9 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده) ... مبتنی بر
انحراف کیفیت سرویس سه بعدی برای شبکه های بی سیم وفقی (چکیده) .... 91 -
ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در ... 121 -
روش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی به روش الگوریتم ژنتیک (چکیده)

MA thesis - دانشگاه شاهد

... غزنوي, مدلسازي و شبيه سازي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از SystemC ....
صنايع, نويدي, حل مسئله تخصيص پروژه دانشجويي به كمك الگوريتم ژنتيك ...
ارزيابي و تحليل عملكرد در دانشگاهها با استفاده از كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي
دانشگاه شاهد) ... با انجام عمليات همزماني دريافت و تحويل با الگوريتم فراابتكاري
مورچگان.

میهن ترجمه: بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

تعدیل نقش جنسیت در عملکرد پرسشنامه مودل در یک دوره حسابداری مقدماتی ... کرنل
سنجش داده ی امن مبتنی بر ماشین و الگوی ترکیبی در شبکه های حسگر بی ....
ارزیابی آماری روش های طراحی ظرفیت باربری اجزای خمشی بتن مسلح مقاوم سازی شده
با FRP ...... الگوریتم ترکیبی ژنتیک و رقابت استعماری برای مدیریت موجودی با
فروشنده ی ...

ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی آﮔﺎه در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ

ﺟﻮی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ، در اﻓﺰاﯾﺶ. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎی. ﮐﻠﯿﺪی. : ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎی
ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ. ﺳﯿﻢ، ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی آﮔﺎه، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫـﺎی ﻓﺮااﮐﺘﺸـﺎﻓﯽ، اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴـﺖ. و. ﺟـﻮی ﻫـﺎرﻣﻮﻧﯽ ...
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ در ﺑﺨـﺶ دوم ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ .... ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن در ...

دانلود رایگان مقالات بیست‌و‌ششمین کنفرانس بین‌المللی برق ...

27 ژانويه 2015 ... ۵, ارزیابی و بهبود عملکرد سیستم آلارم در مرکز کنترل شمال شرق ... ۶, امکان
بکارگیری شبکه حسگرهای بیسیم(WSN) در ایستگاه های ... الگوریتم ژنی در
پتانسیل سنجی کاهش مصارف داخلی در پست های فوق ..... حل مسائل گسسته با
الگوریتم مورچگان ... شناسایی و مدل سازی سیستم های غیر خطی با الگوریتم ژنتیک.

دانلود رایگان پایان نامه الگوریتم پردازش تصویر برای ردیابی اشیاء ...

الگوریتم ژنتیک . ... طراحی الگوریتم پردازش تصویر برای ردیابی اشیا متحرک
پایان نامه ارشد برق ... متن کامل پایان نامه در مورد بررسی مقایسه و ارزیابی ...
birdownload.epage.ir/. ... عنوان اصلی مقاله, بهبود عملکرد یک سیستم خودکار
ردیابی اشیاء متحرک در ... الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم | هزار
و یک دانشجو.

دریافت مقاله های ارائه شده در همایش - 10th SASTech - موسسه آموزش عالی ...

... ارزیابی و ارتقاء امنیت با مدیریت کلید در شبکه های حسگر بی سیم, دانلود مقاله ...
درخت اشتاینر هشت‌وجهی کارآمد با اجتناب از موانع به کمک الگوریتم های ژنتیک, دانلود
مقاله ... بهبود عملکرد الگوریتم های انتخاب ویژگی جستجوی عقبگرد و رو به جلو
متوالی ... امل نیسی شوشتری، افسانه نیسی شوشتری, الگوریتم کولونی مورچگان
برای ...

دریافت فایل - پورتال دانشگاه پیام نور-زیرپورتال مرکز شمیرانات

29 دسامبر 2014 ... چیزی که روی تزش بود: ارزیابی پارامتری تشخیص جنسیت افراد با استفاده از
الگوریتم تصاویر ... مبتنی بر ژنتیک برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر
بی سیم ... بهبود عملکرد موتورهای جستجو بر اساس روش های دسته بندی فازی .... كاري
گريد با استفاده از روش كلوني مورچگان, 09385929218, تاييد شد.

دانشگاه علم و صنعت ایران - School of Computer Engineering ...

بهینه سازی توابع رتبه بندی بااستفاده از الگوریتم ژنتیک ... راهکاری بر روشهای
تصدیق هویت برای بهبود همکاری بین نسل سوم موبایل و شبکه های بیسیم محلی.
دکتر رضا برنگی. 1387. 10. 5526. فرناز فطروسی. ارائه رهیافت ارزیابی خودکار
ترجمه ماشینی بر پایه رده بندی ... ارزیبای عملکرد و قابلیت اطمینان شبکه ای بر
تراشه.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده کامپیوتر - 2016 - ترجمه فا

استفاده از پیام رسانی فوری برای پایش شبکه های کامپیوتری با استفاده از ... های
حسگر و عملگر بی سیم · سیستم تشخیص چهره با استفاده از الگوریتم ژنتیک ...

ليست مقالات همايش - همایش های معتبر ISC - Islamic World Science ...

1, بهبود عملکرد کدگذار پيشگو با اعمال تبديلات هندسي بر روي تصوير_ مقاله ... 6,
ارزیابی کارآیی الگوریتم کلونی زنبورها در بهبود روش‌ یادگیری نقشه‌شناختی ... و
تاخیر مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در شبکه¬های حسگر بی¬سیم_ مقاله شفاهی,
بيشتر. 9, مکان¬یابی بهینه در شبکه¬های حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم
ازدحام ...

ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی آﮔﺎه در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ

ﺟﻮی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ، در اﻓﺰاﯾﺶ. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎی. ﮐﻠﯿﺪی. : ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎی
ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ. ﺳﯿﻢ، ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی آﮔﺎه، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫـﺎی ﻓﺮااﮐﺘﺸـﺎﻓﯽ، اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴـﺖ. و. ﺟـﻮی ﻫـﺎرﻣﻮﻧﯽ ...
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ در ﺑﺨـﺶ دوم ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ .... ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن در ...

بررسي وارزيابي الگوريتم هاي مسيريابي - رزبلاگ

15 ساعت قبل ... بررسی و ارزیابی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم ... ارزیابی
عملکرد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان در شبکه های .

مهندسی-فناوری-اطلاعات-و-مهندسی-کامپیوتر.xlsx - واحد الکترونیکی

... بهبود امنیت و همبندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از طرح پیش توزیع
کلید ... ارزيابي عملكرد خدمات بانكداري الكترونيكي با استفاده از شناسايي شاخص
هاي كليدي ... الكترونيك با استفاده از تلفيق روش شبكه هاي عصبي و الگوريتم
ژنتيك ... وري در حمل و نقل جاده اي كالا با بهره گيري از الگوريتم مبتني بر اجتماع
مورچگان.

‌‌الگوریتم فرهنگی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

الگوریتم مورچگان پیشنهادی با استفاده از نرم افزار MATLAB، برنامه نویسی شده ...
جهت ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، آن را با الگوریتم ADRW که یکی از ...
الگوریتم تخمین تصادفی انحراف همزمان از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. ...
یکی از راه های بهبود دقت در مکان یابی در شبکه های حسگر بیسیم استفاده از
الگوریتم های ...

دانلود رایگان کد متلب حل مساله چند وزیر با الگوریتم ژنتیک محصول ...

دانلود رایگان کد متلب حل مساله چند وزیر با الگوریتم ژنتیک GA NQueen Genetic
Algorithm محصول ویژه متلب نت. 00 .... ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌
ف‍ولادی‌ ب‍ا دی‍وار ب‍رش ... ارزی‍اب‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍رت‍ع‌در چ‍ارچ‍وب‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ از
روس‍ت‍ا ب‍ا اس‍ت ... مدیریت توان در شبکه های حسگر بی سیم با الگوریتم یادگیری
تقویتی

دانلود کار تحقیقی با موضوع : وكالت 17 صفحه

جزوه آموزشی آشنایی با مبانی PLC

مقاله بررسی آسیب های شغلی پرستاران در بیمارستانهای آموزشی شهرستان ...

طرح امکان سنجی مقدماتی لامپ کم مصرف

آموزش صفحه آرایی کتاب و پایان نامه در ورد 2013

دانلود پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتي‌ عضلاني مرتبط با كار

بررسی شاخص های بهره وری در جامعه پرستاران

مسیر حل مشکل کلید پاور برای Samsung Galaxy j510

دانلود تحقیق جانورشناسی و گیاه شناسی وword

پاورپوینت درباره حقوق مالی و مالیه عمومی