دانلود فایل


دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام) - دانلود فایلدانلود فایل ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود فایل دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام)

مقدمه
کارآفرینانی که کسب و کار جدید را شروع می کنند به ندرت از پول غافل می شوند ، حتی حرص آن ها به پول بیشتر است ، یعنی همه حواسشان متوجه سود است . اما برای یک بنگاه اقتصادی تازه کار، این نوع توجه و تمرکز نابجا است، یا در واقع به جای اینکه در صدر اولویت ها باشد باید در ذیل قرار گیرد . آنچه در اولویت است گردش نقدینگی ، سرمایه و کنترلها است.در غیاب آنها سود افسانه ای بیش نیست . برای یک تا یک سال و نیم خوب است ولی بعد از این مدت سودی در کار نخواهد بود.رشد ، خوراک می خواهد. به زبان مالی رشد بنگاه اقتصادی نوپا در گرو افزودن به بر منابع مالی است نه کاهش آن . کسب و کار نوپا هرچه سالم تر و هر چه پر رشد تر ، نیاز آن به خوراک مالی هر چه بیشتر کسب و کار خطرپذیر نوپا نیازمند تحلیل گردش نقدینگی ، پیش بینی گردش نقدینگی ، و مدیریت نقدینه است. مدیریت نقدینه دشوار نیست به شرطی که پیش بینی گردش نقدینگی قابل اعتماد باشد.منظور از قابل اعتماد این است که بدترین حالت را در نظر داشته باشیم نه اینکه از امید و آرزوی خود حرکت کنیم . اگر پیش بینی ما بیش از حد محافظه کارانه باشد بدترین چیزی که ممکن است پیش آید مازاد موقت نقدینه است.
رهنمود: برای گردش نقدینه و پیش بینی آن در کسب و کار بدترین حالت را در نظر بگیرید. از نزدیک مراقب میزان دریافتی ها و موجودی های خود باشید.

1_ تاریخچه فعالیت شرکت
1-1-کلیات:
شرکت سنگ آهن گل گهر در تاریخ 15/12/1370 تحت شماره 409 و با سرمایه 100 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است. پروانه بهره برداری اولیه از معدن بشماره 2438 در تاریخ 17/05/1372 بمدت 10 سال صادر شده بود که مجددا با شماره 17548 در تاریخ 21/11/1385 بمدت 25 سال دیگر از تاریخ 16/05/1382 الی 17/05/1408 تمدید گردیده است.
عملیات اکتشافی و پی جوئی طرح سنگ آهن گل گهر در سال 1348 توسط شرکت خصوصی ایران باریت آغاز و از سال 1353 به شرکت ملی فولاد ایران واگذار گردید. مراحل مقدماتی و مطالعات مهندسی اجرای طرح استخراج سالیانه 5 میلیون تن سنگ آهن و 2.5 میلیون تن کنساتره آهن توسط شرکت ملی فولاد ایران با همکاری شرکت سوئدی گرانگز بعنوان مشاور شروع شده است. این عملیات در طول سالهای جنگ تحمیلی با وقفه طولانی مواجه شد و مجددا از سال 1370 بموجب موافقتنامه های بین بانک سپه و شرکت ملی فولاد ایران، کلیه دارائیها و دیون طرح گل گهر بر اساس ارزیابی کارشناسی به مبلغ 117200 میلیون ریال به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر انتقال یافت. مبلغ 51 میلیارد ریال از مبلغ فوق بعنوان سهام اولیه بانک و بقیه بعنوان وام بمدت ده سال با سود 13% واگذار گردید.
2-1- محل کارخانه
محل کارخانه در 50 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان واقع شده است.
3-1- فعالیت اصلی شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از : اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و کنساتره، نصب و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و مصالح مورد نیاز شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و انعقاد قرارداد پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و... میباشد.
4-1- وضعيت اشتغال
متوسط تعداد كاركنان تمام وقت و پاره وقت شركت طي سال بشرح زير بوده است:
سـال 1389 سـال 1388
كاركنـان قراردادی 477 نفر 387 نفر
كاركنـان قراردادی گندله سازی(کارورز) 62 نفر 137 نفر
كاركنـان دائم کارخانه (دائم) 1 نفر 1 نفر
جمع 540 نفر 525 نفر
2_مبناي تهيه صورتهاي مالي
صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه شده است.
3) خلاصه اهم رويه هاي حسابداري
1-3) سرمايه گذاريها
- سرمايه گذاريهاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره بابت كاهش دائمي در ارزش هر يك از سرمايه گذاريها ارزشيابي ميشود .
- آن گروه از سرمايه گذاريهای سریع المعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري طبقه بندي ميشود به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر يك از سرمايه گذاريها ارزشيابي ميشود .
- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی) و درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه و تصویب صورتهای مالی) شناسایی می شود .
2-3) دارائيهاي ثابت مشهود
1-2-3) دارائيهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت ميشود، مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارائيهاي ثابت يا بهبود اساسي در بازدهي آنها ميگردد به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده دارائيهاي مربوط مستهلك ميشود . هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي كه به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه دارائي انجام ميشود، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور ميگردد.
2-2-3) استهلاك دارائيهاي ثابت مشهود با توجه به عمر مفيد برآوردي دارائيهاي مربوط (و با در نظر گرفتن آئين نامه استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/01/1380) و بر اساس نرخها و روشهاي زير محاسبه ميشود:
دارائــي نرخ استهلاك روش استهلاك
وسائط نقليه 25 تا 30 درصـد نزولي
اثاثيه و منصوبات 7 تا 10 درصـد10 نزولي
ساختمان سـاله و سه ساله مستقيم

براي دارائيهاي ثابتي كه طي ماه تحصيل ميشود و مورد بهره برداري قرار ميگيرد ، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسـابها منظور ميشود . در مواردیكه هر يك از دارائيهاي استهلاك پذير پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگري براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد ، ميزان استهلاك آن براي مدت ياد شده معادل25 درصد نرخ استهلاك منعكس در جدول بالاست .
3-3) موجودیها: موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت بعنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود. بهای تمام شده موجودی با بکارگیری روش میانگین متحرک قیمت گذاری و در حسابها منظور میشود.
4-3) ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس يك ماه آخرين حقوق ثابت براي هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور ميشود .
4) موجودي نقد
عنوان دارائی نامشهود سال 1389 سال 1388
موجودی نزد بانکها 1261736 میلیون ریال 41717 میلیون ریال
تنخواه گردانها 16936 " -
حسابهای جاری 169194 " 37885 "
حسابهای ارزی 1015148 " 1322 "
حسابهای پس انداز دیداری 77394 " 2510 "
موجودی نزد صندوق 50453000 " -
5 ) سرمايه گذاري كوتاه مدت
1-5 ) سرمايه گذاري در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
2-5 ) سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مربوط به سپرده نزد بانك تجاری مرکزی شعبع سیرجان است
3-5 ) مبلغ -/620/552/185 ريال ذخیره کاهش ارزش سهام در حسابها منظور شده است .
6 ) حسابها و اسناد دريافتني تجاري
1-6 ) اسناد دريافتني تجاري
2-6 ) طلب از شـركتهاي گروه :
طلب از شركتهاي گروه كلاً مربوط به سود سهام میباشد.
7 ) ساير حسابها و اسناد دريافتني :
1-7 ) حصه كوتاه مدت وام مديران شركتهاي درخواست كننده
8 ) موجــودي مواد و كالا :
- موجودیهای شرکت به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشی تک تک اقلام ارزیابی میشود و درصورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت بعنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیر تعیین میگردد:
شرح مواد وکالا روش محاسبه بهای تمام شده
مواد اولیه (سنگ آهن) میانگین موزون سالنه
کالای ساخته شده (کنساتره آهن و هماتیت) "
قطعات و لوازم یدکی میانگسن متحرک (سیار)
9 ) سفارشات و پيـش پـرداختـها :

1389 1388
ريال ريال
شركت قطعات یدکی مرتسو مینرال 650/678/509/3 390/327/224/5
شركت حمل و نقل سمندر گلستان 574/309/157/1 172/658/949/4
224/988/666/4 562/985/173/10

10 ) دارائیهای نامشهود :
عنوان دارائی نامشهود سال 1389 سال 1388
حق انشعاب برق 35575 میلیون ریال 21211 میلیون ریال
حق انشعاب آب 19813 " 19811 "
حق انشعاب گاز 2024 " 2024 "
حق الامتیاز تلفن و فاکس 593 " 512 "
نرم افزار ها 15228 " 15035 "
جمع 73233 58593


2- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
این روزها حسابداران فقط موظف به ثبت زنی رویدادهای مالی و فعالیتهای موسسات نیستند . روزگاری بود که مفهوم حسابدار و ماشین حساب تفاوت چندانی با هم نداشت و یک حسابدار تنها به منظور ثبت زدن و نگه داری حسابهای در هم پیچیده موسسات استخدام می شد . اما امروزه حسابداران وظایف سنگینی بر عهده گرفته اند که شاید بتوان گفت ، تعهد آنها را در مقابل صاحبکار بیشتر کرده است. از جمله این وظایف ،تحلیل گری مالی را می توان نام برد که این روزها یک حسابدار موفق باید قادر به انجام آن باشد . هنگامی که یک حسابدار یک صورت مالی را تهیه و تنظیم می نماید باید خود نیز آن را تجزیه و تحلیل نموده ، و نقاط ضعف و قوت آن را به صاحبکار اطلاع دهد . این را به یاد داشته باشید که : درست است که صورتهای مالی بیانگر وضعیت موسسه می باشند اما هر کسی متوجه آن نمی شود.
تعريف و اهميت تجزيه و تحليل صورتهاي مالي:
تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند
به طور کلی هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده ، اطلاعات و گزارشهای حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که اطلاعات حسابداری به خودی خود قابل استفاده نیستند باید ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورتهای مالی خلاصه گردند .
برای ثبت این اطلاعات ، حسابداران هر یک از فعالیتهای مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و پس از طبقه بندی اقلام ثبت شده اثر آن را برمعادله حسابداری تعیین می نمایند ، سپس اقلام ثبت شده را در قالب اعداد قابل سنجش به پول خلاصه نموده سپس در این مرحله از ترکیب و تنظیم حسابهای دفتر کل گزارشهایی را تهیه می کنند که حداکثر اطلاعات مورد نیاز کسانی که به این نتایج برای ادامه فعالیت خود نیاز دارند ، را به طور ساده و خلاصه به دست می دهد . این گزارشها را در اصطلاح حسابداری صورتهای مالی می گوییم .
این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند . نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند . وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید ، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است .
نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند . از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود . ضمناً میتوان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود . نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است .
نسبتهای فعالیت که شامل : نسبت گردش موجودی کالا ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست. نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خاصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد . معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند . شاید دلیل اصلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران در ایران است . معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف اول را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد . توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد.صورتهای مالی یک شرکت نشان دهنده اطلاعات خام در زمینه داراییها، بدهیها و ارزش ویژه آن در گزارش ترازنامه و درآمدها و هزینه های موسسه در گزارش سود و زیان است بدون تجزیه و تحلیل صحیح این اطلاعات، نتایج گمراه کننده بسیاری ممکن است از این گزارشها استخراج گردد.
تجزیه و تحلیل نسبت ها
در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یک نسبت که دو رقم متعلق به دو گروه مختلف از حسابها را به یکدیگر ارتباط می دهد، به عنوان ی ابزار اولیه استفاده می شود. تحلیلگران مالی از نسبتهای متعددی در تجزیه و تحلیلهای خود به قرار ذیل استفاده می کنند.
تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي
يكي از ابزارهاي كه براي تعيين موقعييت مالي شركتها مورد استفاده قرار مي گيرد تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي است. در واقع نسبت هاي مالي واقعيت هاي مهمي را در ارتباط با عمليات و وضعيت مالي يك شركت آشكار مي سازد. قايده محاسبه نسبتها آن است كه رابطه بين اقلام عمده صورتهاي مالي دقت پيدا مي كند .همچنين با استفاده از آن مشكلات و نقاط ضعف و قوت مالي شركتها تعيين مي گردد.البته نسبت ها وقتي بيشتر مفهوم پيدا مي كنند كه با ساير نسبت ها در گذشته همان شركت و يا بامؤسسات مشابه و يا با استانداردهاي مطلوب صنعت مربوط مقايسه شوند.هدف از اين بررسي ، با توجه به اينكه تاكنون نسبت هاي مالي صنعت برق محاسبه نشده است محاسبه نسبت هاي مالي متوسط صنعت مي باشد.در واقع اين بررسي شروعي براي يك كار تحقيقاتي جهت بدست آوردن استانداردهاي صنعت و شاخص هاي عملكرد ميباشد.
3- نسبتهايمالي
تحليل گران مالي به منظور تحليل وضعيت مالي يك شركت از نسبت هاي مالي استفاده مي كنند. نسبتهاي مالي مي تواند برخي از واقعيتهاي مهم را درباره نتايج عمليات و وضعيت مالي يك شركت به آساني آشكار و اطلاعات مربوط به آن را ارائه كند، لذا با توجه به هدف و موارد استفاده مي توان نسبت هاي خاص را مورد تجزيه و تحليل قرارداد.
نسبت هاي مالي معمولاً در چهار گروه زير طبقه بندي شده اند:
١ - نسبت هاي نقدينگي: توانايي و قدرت پرداخت شركت را در مورد واريز بدهي هاي كوتاه مدت اندازه گيري مي كند.
٢ - نسبت هاي اهرمي : تامين نيازهاي مالي از طريق ايجاد بدهي را نشان مي دهد. در واقع اين نسبتها تعيين مي كنند كه شركت تا چه حد نيازهاي مالي خود را از منابع ديگران تامين نموده است .
٣ - نسبت هاي فعاليت : درجه كارآيي شركت را در كاربرد منابعش اندازه گيري مي كند.
۴ - نسبت هاي سود آوري : ميزان موفقيت شركت را دركسب سود و طريق تامين آن از محل درآمد، فروش و سرمايه گذاري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.
-1 نسبت هاي نقدينگي
اين نسبت ها از مقايسه دارائي جاري يا اقلام تشكيل دهنده آن با بدهي جاري بدست مي آيد.
مهمترين نسبت هاي نقدينگي عبارتند از نسبت جاري و نسبت آني.
الف) نسبت جاري: نسبت جاري از تقسيم دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد.


فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 41 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی ...

22 جولای 2016 ... دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی عام) ... پس از
پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید. مقدمه

دانلود تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای ...

10 آگوست 2017 ... 2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124. 3-4-4 تجزیه و تحلیل ... جدول15-4 :
رتبه كل عملكرد مالی شركت در دوره های مختلف مالكیت.. 115 ..... و مدل قيمت گذاري
دارايي سرمايه اي تعديل شده (RA-CAPM) در شرکتهاي سهامي عام تهران ….. تاثير ... اما
با بهره برداری از مجتمع سنگ آهن گل گهر نزدیک به 50 درصد از واردات …

لوح تقدیر شرکت برتر بهره ور به فوالدمبارکه اهدا شد - شرکت فولاد ...

26 جولای 2016 ... سـنگ آهـن بـه گندلـه بـرای فوالدمبارکـه در شـرکت فـوالد خوزسـتان ..... ســالیانه
شــرکت فــوالد مبارکــه، صــورت هــای مالــی ایــن شــرکت ... العـاده سـال 1383 از سـهامي
خـاص بـه سـهامی عـام تبدیـل و در سـال 1385 ... و معدنــي چــادر ملــو، معدنــي و صنعتــي
گل گهــر، ســرمایه گــذاري ..... نقـد شـوندگی سـهام شـرکت را افزایش.

مقاله بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO ...

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام) ... اين
مقاله به صورت ورد (docx ) مي باشد و تعداد صفحات آن 182صفحه آماده پرينت مي باشد

ماشین سنگ زنی را برای تجزیه و تحلیل

مقاله تدوین سیستم طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر برای ماشین های سنگ زنی . ...
دانلود. ﺑﺤﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻣﻮال و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ، ﺗـﺄﻣﯿﻦ. ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري اﯾﻤﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ، ﺗﻬﯿﻪ و ... ﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺗﺠﺰﯾﻪ و .... تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام). تجزیه و ...

سمینار برق برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها | فایلینگ فایل

این صفحه از سایت در مورد |سمینار برق برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها| نوشته شده
است. توضیحات بیشتر درباره |سمینار برق برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها| در ادامه ...

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی عام) در word

25 سپتامبر 2016 ... تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی عام) در word دارای 42
صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده ...

دانلود مقاله تحلیل اقتصادی ذوب آهن اصفهان از دیدگاه سودآوری | ای‌ام‌پی!

8 آوريل 2016 ... دانلود تشریح کامل ERP و اجرای آن در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ... تجزیه و تحلیل
داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. ..... دانلود گزارش کارآموزی
جداکردن آهن از سنگ آهن در مجتمع معدنی گل گهر ..... داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق
پرسشنامه و صورتهای مالی شعب بانک کشاورزی استان کردستان ...

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

24 ژوئن 2015 ... شرکت. رو. کرد. بازی. ) دارد. دانلود. (. همه. آثار. انجمن. ملی. دارد. هفته. زمان. دانشگاه ...
مقالات. آمریکا. جهت. اس. رسیده. آغاز. جنگ. آرشیو. تماس. جستجو. است،. گرفته ... گل.
یعنی. سپس. دریافت. شروع. مهم. شاه. کننده. کاربران. توسعه .... سنگ. خان. ستاره.
افغانستان. مشخص. انتقال. عبارت. دیده. كرده. اطلاع ...... ایرانیان(سهامی. وچه.

دانلود فایل های آماده – برگه 4646 – پاییز دانلود

شناسه فایل دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي
عام), 414615. لینک مشاهده تصویر فایل. حجم فایل برای دانلود, –MB–. موضوع فایل ...

پایان نامه رشته تربیت بدنی درباره مقایسه ی تأثیر تمرین های ...

26 ژانويه 2017 ... دانلود پایان نامه رشته تربیت بدنی درباره مقایسه ی تأثیر تمرین های .... دانلود مقاله
تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام) ...

ناباروری - ‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی

2- در مورد توصیه های درمانی این مقاله نیز همین سفارش را داریم که علیرغم نتایج ...
البته این مساله قاعده ای عام نیست و برخی زوجین ممکن است پس از جلوگیری .....
استفاده از اسانس گل سرخ کاشان – یعنی تنها عطر واقعاً ایرانی – هم اثر نشاط آوری ......
توماس لانگمن، رویان شناسی، ترجمه دکتر بهادری و شکور، شرکت سهامی چهر، 1370،
چاپ ششم.

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

24 ژوئن 2015 ... شرکت. رو. کرد. بازی. ) دارد. دانلود. (. همه. آثار. انجمن. ملی. دارد. هفته. زمان. دانشگاه ...
مقالات. آمریکا. جهت. اس. رسیده. آغاز. جنگ. آرشیو. تماس. جستجو. است،. گرفته ... گل.
یعنی. سپس. دریافت. شروع. مهم. شاه. کننده. کاربران. توسعه .... سنگ. خان. ستاره.
افغانستان. مشخص. انتقال. عبارت. دیده. كرده. اطلاع ...... ایرانیان(سهامی. وچه.

تجزیه - صفحه 2 از 7 - پروژه ها - دانلود کتاب

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی عام). فرمت
این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد تعداد صفحات این مقاله ۴۳ ...

گزارش تصویری پروژه گندله سازی شماره 2 گل گهر سیرجان | رسانه تی وی

کارخانه گندله سازی شماره یک ; پروژه گهر ترابر سیرجان; واحد گندله سازی گل گهر با
خط .... دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام) .

Sheet1 - پروژه 20

82, پروژه مالی بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي- سهامي عام) .....
523, پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی
خاص گلهار ... 537, پایان نامه بررسي ارتباط نسبتهاي صورتهاي مالي جريانهاي نقدي
بر بازده سهام ...... 4219, پایان نامه بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل
گهر).

دانلودمقالهدربارهتجزيهتحليلصورتهايمالي | آربیتا فایل

1 مه 2017 ... لینک منبع و پست :دانلود مقاله درباره تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ... .ir/prod-
962137-دانلود+مقاله+درباره+تجزيه+و+تحليل+صورتهاي+مالي.html.

بیمه ایران

وی بر ادامه نظارت غیرتعرفه ای و مالی بر شرکت های بیمه پس از آزادسازی تعرفه ها
اشاره ... در سال 1387 تجزیه و تحلیل و موانع و راهکارهای توسعه بازار بیمه کشور
بررسی شد. ...... علاوه بر تصویب «صورت های مالی نمونه»، «آیین نامه سرمایه گذاری
موسسات بیمه» را .... بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
( سهامی عام ) ...

نگهداری ماشینهای کشاورزی | SoArticle

این مقاله درمورد نگهداری ماشینهای کشاورزی می باشد. دانلود پایان نامه درباره |نگهداری
ماشینهای کشاورزی| این پایان نامه درباره نگهداری ماشینهای کشاورزی نوشته شده است.

آرشيو اخبار - نوسا

23 جولای 2017 ... شرکت نوسا نیز در سالن 41 در غرفه‌ی خود میزبان بازکنندگان محترم بود. ... مالی و در
نهایت پویایی سازمان می‌شود که خود جذب کننده دیگر وجوه نقد در قالب سود با .... مروری
گذرا بر امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا; صورت‌های مالی قابل انطباق ..... شرکت
گوشت یزد; شرکت گوهر سنگ; شرکت لعاب سازی مهر گل; شرکت لوله و ...

مدیریت حسابداری و حسابرسی - قائمیه

زمان،یعنی مدتی که طول می کشد تا شرکت پس از اعلام نیاز، محصول را در دسترس
مشتری ...... مدل دو بعدی ABC در اغلب کتب و مقالات ابعاد هزینه یابی و فرایند را
تأیید می نماید . ..... بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در
حسابرسی، ...... مانند سنگ گرانبهایی که نه در نگین انگشتری که درخاک و سنگ
فرومانده باشد.

PDF: مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی ...

ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰ، ﺑﺎ ﺳﻼم. وارد ﺷﺪه اﯾﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ در ﮔﻮﮔﻞ وارد ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای داﻧﻠﻮد. ﺷﺪه اﯾﺪ. آﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم). را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ
...

وبلاگ فایل های پربازدید دانشجویی

دانلود فایل پایان نامه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش سازمانی در قالب فایل
..... می توانید پروپوزال،مقاله،مبانی نظری فصل دوم،تجزیه و تحلیل فصل 4،پیشینه
..... گل 32046 . ...... استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری .
...... پروژه حسابداری شرکت های سهامی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه
...

تجزیه و تحلیل شیمیایی سنگ آهن - سنگ شکن و پردازش

تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام). - بیشتر ... دانلود
مقاله تجزیه و تحلیل , اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و کنساتره .

دانلود فایل های آماده – برگه 4646 – پاییز دانلود

شناسه فایل دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي
عام), 414615. لینک مشاهده تصویر فایل. حجم فایل برای دانلود, –MB–. موضوع فایل ...

گلچين فايل ها و پروژه ها و مقالات دانشجويي و دانش آموزي

دانلود پروژه مالی شرکت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن ... روش اجرا و متره
نمای سنگ خشک ؛ تحقیق آموزشی مناسب تحقیق و پروژه درس روشهای ...... دانلود
پرسشنامه بررسی تطبیقی روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت
های ...... شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) در سال 1367 به منظور قبول و جذب
سرمایه و ...

لیست-پایان-نامه-های-رشته-حسابداری.xlsx

21, 20, تحقیقی پیرامون سازمان مالی شرکت سهامی لرانج( سیستم حسابداری فروش
بطور ..... از نسبتهای مالی جهت تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکت سهامی ذوب آهن
اصفهان, 71 ... شدن گزارشهای حسابرسی درشرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار ..... 353, 352, حسابداری قیمت تمام شده هر تن سنگآهن در معادن چادر ملو یزد و
سنگان ...

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی ...

22 جولای 2016 ... دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی عام) ... پس از
پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید. مقدمه

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی عام) در word

25 سپتامبر 2016 ... تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی عام) در word دارای 42
صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده ...

ماشین که تجزیه و تحلیل ترکیب سنگ آهن

5 ا کتبر 1991 ... تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام) ... آهن گل ,. دانلود
مقاله تجزیه و تحلیل , سنگ آهن و , که مفهوم حسابدار و ماشین حساب .

دانلود فایل کامل تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر ...

6 آگوست 2017 ... دانلود تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره
وری شركت · گزارش تخلف ... 2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124. 3-4-4
تجزیه و ... جدول15-4 : رتبه كل عملكرد مالی شركت در دوره های مختلف مالكیت.. 115 .....
بهره برداری از مجتمع سنگ آهن گل گهر نزدیک به 50 درصد از واردات …

فهرست پایان نامه های دانشکده مدیریت و حسابداری 3131 - دانشگاه شهید ...

روی فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی ... گل ارضی، غالمحسین
..... عنوان:بررسی و تبیین الکوهای شناسایی کارکنان مستعد مدیریت در راه آهن جمهوری
... عنوان:بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از تجزیه وتحلیل سریهای زمان
باکس ...... کاربرد سیستم های مدیریت هزینه،بررسی موردی در شرکت ایران خودرو سهامی
عام.

4 مقاله سال 2016 در باب دیوار برشی جهت درس سمینار مقطع ارشد – پرس ...

12 فوریه 2017 ... ۴ مقاله سال ۲۰۱۶ در باب دیوار برشی جهت درس سمینار مقطع ارشد ... دانلود مقاله تجزیه و
تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام) → ...

سمینار برق برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها | فایلینگ فایل

این صفحه از سایت در مورد |سمینار برق برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها| نوشته شده
است. توضیحات بیشتر درباره |سمینار برق برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها| در ادامه ...

مدیریت حسابداری و حسابرسی - قائمیه

زمان،یعنی مدتی که طول می کشد تا شرکت پس از اعلام نیاز، محصول را در دسترس
مشتری ...... مدل دو بعدی ABC در اغلب کتب و مقالات ابعاد هزینه یابی و فرایند را
تأیید می نماید . ..... بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در
حسابرسی، ...... مانند سنگ گرانبهایی که نه در نگین انگشتری که درخاک و سنگ
فرومانده باشد.

پرشین بلاگ - تكنيكال

شرکت در تاریخ 25/02/86 ،EPS سال مالی 86 را مبلغ 4007 ریال را برآورد کرده بود و
...... آلومينيوم ايران صورت‌هاي مالي شركت، پوشش كامل سود دوهزار و 485 ريالي براي
سال 85 و ...... البته در شش ماههء ابتدايي سال 85 شركت گل‌گهر يك ميليون و 92 هزار تن
سنگ آهن به ارزش .... در سال 81 سهامي عام شد و در همان سال در بورس اوراق بهادار پذيرفته
شد.

4 مقاله سال 2016 در باب دیوار برشی جهت درس سمینار مقطع ارشد – کارون ...

28 ژانويه 2017 ... ۴ مقاله سال ۲۰۱۶ در باب دیوار برشی جهت درس سمینار مقطع ارشد ... دانلود مقاله تجزیه و
تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام) → ...

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي ...

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام). فرمت
این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد تعداد صفحات این مقاله 43 ...

مقاله بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO ...

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام) ... اين
مقاله به صورت ورد (docx ) مي باشد و تعداد صفحات آن 182صفحه آماده پرينت مي باشد

با انتشار اطلاعیه ای اعلام شد؛ نماد معدنی ها فردا بازگشایی می شود

دو شنبه 10 بهمن 1390نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، ...
چادرملو و معدنی و صنعتی گل گهر براساس آخرین پیش بینی عملکرد سال مالی 90 ،
عملکرد ... بدون منظور کردن هرگونه افزایش در نرخ فروش سنگ آهن نسبت به فرمول
توافق شده ... سنگ آهنی شامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر ...

Sheet1 - پروژه 20

82, پروژه مالی بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي- سهامي عام) .....
523, پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی
خاص گلهار ... 537, پایان نامه بررسي ارتباط نسبتهاي صورتهاي مالي جريانهاي نقدي
بر بازده سهام ...... 4219, پایان نامه بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل
گهر).

سایه کشمکش های طایفه ای بر سر گلیم شیرکی پیچ - نگارستان

15 جولای 2017 ... نورد پیکر مطهر آنان به گل گهر انتقال یابد و در مقابل .... ابراهیم آباد که علیرغم
بعضی سنگ ...... پالس تیک اگر بعد از س ال ها تجزیه و تکه تکه ش ود به
اشتباه طعمه ... 1- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرس 2- تصویب صورتهای مالی
... شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد "طراحي تفصیلي ...

ذغال سنگ عمودی مصرف برق کارخانه - صفحه خانگی

طبق بیان شرکت های تولید برق ،این ارزش را می توان به صورت مصرف های سوخت ....
کارخانجات اصلی ... دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت زغال سنگ نگین
طبس ... مقالات ... صورتحساب سود وزیان۵ ساله شركت زغال سنگ نگین طبس (سهامي عام
) . ... محصول اصلي شركت سنگ آهن گل گهر كنسانتره سنگ آهن ميباشد كه جهت مصرف به
.

پایان نامه رشته تربیت بدنی درباره مقایسه ی تأثیر تمرین های ...

26 ژانويه 2017 ... دانلود پایان نامه رشته تربیت بدنی درباره مقایسه ی تأثیر تمرین های .... دانلود مقاله
تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام) ...

Untitled - rahavard365.com

گزارش تجزیه و تحليل ریسك، فرصت ها و نقاط ضعف و قوت شركت ... در صورتهــای
مالــی بــوده و اطالعاتــی را در خصــوص وضــع. عمومــی شــرکت و عملکــرد هیــأت مدیــره
فراهــم میــآورد. مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام شرکت معدني و صنعتي گل گهر )
سهامی عام( .... Rio مرغــوب تریــن نــوع ســنگ آهــن بــا عیــار 68 درصــد مربــوط بــه
پــروژه ی.

Site Map - پارس پروژه

گردآوری منابع علمی و تحلیل آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد دکتری ترجمه مقالات
انگلیسی ... مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی، علوم اجتماعی ...... hs161-
تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي شركت ماني لذيذ و ارائه تحليل‌هاي مديريتي ..... سیستم
مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان کارخانه سهامی ( عام) لبنیات ...

تجزیه و تحلیل شیمیایی سنگ آهن - سنگ شکن و پردازش

تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام). - بیشتر ... دانلود
مقاله تجزیه و تحلیل , اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و کنساتره .

ذغال سنگ عمودی مصرف برق کارخانه - صفحه خانگی

طبق بیان شرکت های تولید برق ،این ارزش را می توان به صورت مصرف های سوخت ....
کارخانجات اصلی ... دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت زغال سنگ نگین
طبس ... مقالات ... صورتحساب سود وزیان۵ ساله شركت زغال سنگ نگین طبس (سهامي عام
) . ... محصول اصلي شركت سنگ آهن گل گهر كنسانتره سنگ آهن ميباشد كه جهت مصرف به
.

آلومینیوم ایران | فروشگاه دانلود فایل

25 ژوئن 2017 ... دانلود تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره
وری شركت ... 2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124 .... در این پژوهش با
کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد ..... اما
با بهره برداری از مجتمع سنگ آهن گل گهر نزدیک به 50 درصد از واردات …

تاريخچه ي مختصراز جوشکاري دستي قوس برقي (S.M.A.W)

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام) ... در
آمريکااز مفتول لخت که داري روکش نازکي از اکسيد آهن که ماحصل زنگ خوردگي
طبيعي و ...

تجزیه و تحلیل شیمیایی سنگ آهن - سنگ شکن و پردازش

تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامي عام). - بیشتر ... دانلود
مقاله تجزیه و تحلیل , اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و کنساتره .

پاورپوینت لاتین LIFTING and CRANES (جرثقیل)

درس حمل و نقل و بهره برداری چوب رشته جنگلداری دانشگاه تهران

پایان نامه دکتری باستان شناسی : بررسی میدانی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه جغرافیایی ابهررود زنجان در 265 صفحه با فرمت word

حل تمرین کتاب روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا

بسته بندی زعفران در خانه با سرمایه 2 میلیون تومان

برنامه اکسل آنالیز بها

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مسجد و مدرسه آقابزرگ کاشان در 46 اسلاید

تحقیق در مورد بنيادگرايي اسلامي و تأثير آن بر امنيت بين الملل

دانلود پروژه آماده پریمیر Facebook Cover Video بهمراه دمو

کتاب ام آر آی در عمل ترجمه فارسی (MRI in practice)