دانلود رایگان


تحقیق در مورد روش توليد صنعتي MTBE به روش واكنش در فاز مايع بين ايزوبوتن و متانول - دانلود رایگاندانلود رایگان به منظور آنالیز محصول مایع و گاز, روش مناسبی با استفاده از گاز کروماتوگراف بکار برده شده و دقت مطلوب به این روش توسط نمونه‌های پیش ساخته تایی

دانلود رایگان تحقیق در مورد روش توليد صنعتي MTBE به روش واكنش در فاز مايع بين ايزوبوتن و متانول لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه:33
فهرست مطالب
تهيه و توليد MTBE
1ـ روش توليد صنعتي MTBE به روش واكنش در فاز مايع بين ايزوبوتن و متانول
چكيده:
مقدمه
شيمي واكنش
متيل ترشري بوتيل اتر
ملاحظات سينتيكي و ترموديناميكي
بررسي فني و اقتصادي طرح صنعتي متيل ترشري بوتيل اتر
چكيده
مقدمه
الف ـ سهولت استارت زدن (Ease of Starting)
ب ـ سرعت گرم شدن موتور (Rate of engin warm up)
ج ـ گرفتگي بخار در لوله هاي ارتباطي بنزين (Vapor Lock)
د ـ يخ زدگي در كاربراتور (Carburattor Icing)
هـ ـ رقيق شدن روغن موتور توسط آن دسته از اجزاي بنزين كه نقطه جوش بالاتري دارند (Crank Case Dilution).
شرح فرايند
ميزان توليدات خارجي و نياز داخل به (MTBE)
بررسي محل اجراي طرح
در مقاله حاضر متيل ترشري بوتيل اتر (ام. تي. بي. يي) از واكنش ميان متانول و ايزوبوتيلن موجود در 1 برش مخلوط ايزوبوتيلن و 1 بوتن (داراي 45 تا 47 درصد جرمي ايزوبوتيلن, مشابه خوراكهاي حاصل از واحدها كراكينگ با بخار آب) بر روي كاتاليست رزين تبادل يوني اسيدي امبراليست 15 در فاز مايع تهيه شده است.
يك سيستم آزمايشگاهي (Bench Scale) مناسب, جهت انجام واكنش, ابداع و نصب گرديده كه قادر به توليد تقريباً 5 كيلوگرم در روز (ام. تي. بي. يي) مي باشد.
راكتور مورد استفاده در اين سيستم يك راكتور لوله اي با بستر آكنده و جريان رو به پايين به حجم 220 ميلي ليتر بوده كه حدود 100 ميلي ليتر از آن به بستر كاتاليز اختصاص داده شده و به خاطر گرمازا بودن واكنش, دماي جداره راكتور در اين قسمت توسط آب گردشي كنترل گرديده است آزمايشها به صورت مداوم و در شرايط حرارتي غير ايزوترمال ـ غير آدياباتيك انجام گرفته و محدوده شرايط عملياتي موردنظر صنعت را در برمي گيرد.
به منظور آناليز محصول مايع و گاز, روش مناسبي با استفاده از گاز كروماتوگراف بكار برده شده و دقت مطلوب به اين روش توسط نمونه هاي پيش ساخته تاييد گرديده است. در اين سيستم عوامل موثر و واكنش نظر دماي خوراك, دماي آب گردشي در جداره راكتور, نسبت مولي تركيب شوندگان و سرعت عبور خوراك به ترتيب در محدوده هاي 30 تا 80 درجه سانتيگراد, 30 تا 70 درجه سانتيگراد, 1 تا 2/1 و 1 تا 10 طي شصت آزمايش, مورد بررسي قرار گرفته و ميزان تبديل بيش از 90 درصد (مشابه ميزان تبديل در راكتور اول واحدهاي صنعتي) حاصل شده است.خصوصیات MTBE


تاثیرات MTBE روی سلامت انسان


ورود MTBE به منابع آب


سرنوشت MTBE در منابع آب


متیل ترسیو بوتیل اتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق طراحی واحد تولید - بلاگ خوان

29 ژانويه 2017 ...روش تولید صنعتی MTBE به روش واكنش در فاز مایع بین ایزوبوتن و متانول ... یی
) از واكنش میان متانول و ایزوبوتیلن موجود در 1 برش مخلوط ... راكتور مورد استفاده در
این سیستم یك راكتور لوله‌ای با بستر آكنده و جریان رو به پایین ...

تحقیق های دانشجویی - سوخــــت هیدروژنی

تحقیق های دانشجویی - سوخــــت هیدروژنی - ارائه جدید ترین تحقیق های علمی و
دانشجویی ... جایگزین و اخیرا به‌عنوان منبع انرژی مورد استفاده پیلهای سوختی قرار
می‌گیرد. ... اما برای تولید در حجم زیاد از الکترولیز آب که معمول‌ترین روش است،
استفاده می‌شود. ... به مقدار بسیار زیادی هیدروژن در فرآیند هابر (Haber Process)
صنعت نیاز است، ...

پایان نامه پروژه

1- متن اصلي با فرمت Word (doc) كه به راحتي قابل ويرايش بوده و مي توانيد
تغييرات لازم را در ... برای دریافت پایان نامه مورد نظر به این روش موارد زیر رعایت
کنید ..... جداسازي متانول از MTBE (متيل ترشيري بوتيل اتر) با استفاده از
غشاء زئوليتي ... فراوري گاز طبيعي به منظور توليد مايعات گاز طبيعي، و ارائه
راهكارهاي مناسب.

PDF: سمینار مدل rate based درستو نهای تقطیر واکنشی | آرتیکل پدیا

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ وﻗﻮع ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﻻﯾﻪ واﮐﻨﺶ ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺎر – ﻣﺎﯾﻊ، اﻧﺘﻘﺎل ... اوﻟﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﻮژن ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن و ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ...
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ واﮐﻨﺸﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ... ﺑﺮای
واﮐﻨﺶ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﯿﺪی ﺑﯿﻦ اﯾﺰوﺑﻮﺗﻦ و ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺘﯿﻞ ﺗﺮت – ﺑﻮﺗﯿﻞ اﺗﺮ – MTBE<- iso).

تهيه و توليد MTBE 1 روش توليد صنعتي MTBE به روش واكنش در فاز ...

1 روش توليد صنعتي MTBE به روش واكنش در فاز مايع بين ايزوبوتن و متانول ...
راكتور مورد استفاده در اين سيستم يك راكتور لوله اي با بستر آكنده و جريان رو به ...

شماره 72 - ipi.ir

ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ. ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻧﺮژﻯ ، ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ، ... ﺭﻭﺵ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ .... ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻭ
ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ..... ﺩﺭ ﺍﻏﻠــﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻭﻟﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ....
ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪﺭﻭژﻥ ﮔﻴﺮﻱ. ﭘﺮﻭﭘﺎﻥ ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﻴﻦ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﻣﻘﺪﻣﻪ.

فایل بخش علوم انسانی - تحقیق در مورد طراحي واحد توليد - سیستم ...

20 مه 2016 ... فایل بخش علوم انسانی – تحقیق در مورد طراحي واحد توليد ... ۱ـ روش توليد صنعتي
MTBE به روش واكنش در فاز مايع بين ايزوبوتن و متانول چكيده: در ...

تحقیق در مورد روش توليد صنعتي MTBE به روش واكنش در فاز مايع ...

... و توليد MTBEروش توليد صنعتي MTBE به روش واكنش در فاز مايع بين
ايزوبوتن و متانول چكيده: مقدمه شيمي واكنش متيل ترشري بوتيل اتر ملاحظات
سينتيكي و ...

كاتاليست - چیز نوشته های پارسا شین - کوزه

20 ساعت قبل ... دانلود با لینک مستقیم تحقیق ترموديناميك تشكيل ذرات كاتاليست Ni براي ... های
كربنیدانلود تحقیق در مورد ترمودینامیك تشكیل ذرات كاتالیست Ni برای ... 1ـ روش
تولید صنعتی MTBE به روش واكنش در فاز مایع بین ایزوبوتن و متانول ... یی) از
واكنش میان متانول و ایزوبوتیلن موجود در 1 برش مخلوط ایزوبوتیلن و 1

2377 K - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

به عنوان محصول جانبی در توليد زيست ديزل، به وسيله واكنش تبادل استری روغن ...
انجام گرفته در سنتز آن مرور شده و در ادامه روش های متنوع شيميايی به كاررفته در ...
بین روغن گیاهی و متانول در مجاورت کاتالیزور بازی نظیر پتاسیم .... فرایند اصالح
فاز آبی گلیسرول ... شکل 6- تشکیل آلکان ها و سوخت های مایع از گلیسرول با
ترکیب.

تهيه و توليد MTBE 1 روش توليد صنعتي MTBE به روش واكنش در فاز ...

1 روش توليد صنعتي MTBE به روش واكنش در فاز مايع بين ايزوبوتن و متانول ...
راكتور مورد استفاده در اين سيستم يك راكتور لوله اي با بستر آكنده و جريان رو به ...

دانلود تحقیق طراحی واحد تولید - دانلود گلچین 96 - بلاگ خوان

روش تولید صنعتی MTBE به روش واكنش در فاز مایع بین ایزوبوتن و متانول ...
مورد استفاده در این سیستم یك راكتور لوله‌ای با بستر آكنده و جریان رو به پایین به ...

خواص فیزیکی محلولها - نازنين - blogfa.com

21 نوامبر 2007 ... نازنين - تخصصي صنعت نفت - اطلاعات عمومي. ... اين ليتيم مايع گرماي توليدي
اضافي را از واكنش گرفته و به آب منتقل مي كند و با تبديل آن به بخار باعث ...
اسفرومك متاسفانه با بي مهري مواجه شد و به اندازه توكامك مورد توجه واقع نشد. .... به ازاء
هر نوکلئون از ماده سوخت، انرژی تولیدی نسبت به روش شکافت بیشتر است.

ایمنی بهداشت محیط زیست - blogfa.com

MTBE يك تركيب شيميايي است كه از واكنش شيميايي بين متانول و ... از دو دهه پيش
توليد MTBE براي توليد بنزين با احتراق بهتر و كاهش سرب موجود در ايالات .... ورود
MTBE به منابع آب و خاك به روشهاي مختلف انجام مي گيرد . ... غلظت جذب سطحي شده ماده
مورد نظر روي سطح خاك بر حسب mg/kg يا (g يا μ)=Kd غلظت ماده مورد نظر در فاز محلول (
آب ...

تحقیق طراحی واحد تولید - صفحه اصلی

روش تولید صنعتی MTBE به روش واكنش در فاز مایع بین ایزوبوتن و متانول ...
مورد استفاده در این سیستم یك راكتور لوله‌ای با بستر آكنده و جریان رو به پایین به ...

تحقیق طراحی واحد تولید - صفحه اصلی

روش تولید صنعتی MTBE به روش واكنش در فاز مایع بین ایزوبوتن و متانول ...
مورد استفاده در این سیستم یك راكتور لوله‌ای با بستر آكنده و جریان رو به پایین به ...

دانشگاه علم و صنعت ایران - School of Chemical Engineering - دانشکده ...

14 آوريل 2014 ... تکنیک ها و راکتورهای مورد استفاده در تثبیت مولکول های بیولوژیک. مهدی داودی خباز
.... واکنشهای فتو شیمیایی( PHOTO REACTION ) ... بررسیکمیت وکیفیت فرایند
تولید کاشی به روش پخت سریع(کاشی تبریز) ... شبیه سازی واحد تولید متانول(
متانول خارک) ... بررسی حلالیت گازها در مایعات بکمک ثابت هنری.

دانلود تحقیق طراحی واحد تولید - بلاگ خوان

29 ژانويه 2017 ...روش تولید صنعتی MTBE به روش واكنش در فاز مایع بین ایزوبوتن و متانول ... یی
) از واكنش میان متانول و ایزوبوتیلن موجود در 1 برش مخلوط ... راكتور مورد استفاده در
این سیستم یك راكتور لوله‌ای با بستر آكنده و جریان رو به پایین ...

خصوصیات MTBE , تاثیرات MTBE روی سلامت انسان, ورود MTBE به ...

16 آگوست 2016 ... تحقیق در مورد روش توليد صنعتي MTBE به روش واكنش در فاز مايع بين ايزوبوتن و
متانول. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ...

دانلود تحقیق طراحی واحد تولید - بلاگ خوان

29 ژانويه 2017 ...روش تولید صنعتی MTBE به روش واكنش در فاز مایع بین ایزوبوتن و متانول ... یی
) از واكنش میان متانول و ایزوبوتیلن موجود در 1 برش مخلوط ... راكتور مورد استفاده در
این سیستم یك راكتور لوله‌ای با بستر آكنده و جریان رو به پایین ...

تحقیق در مورد روش توليد صنعتي MTBE به روش واكنش در فاز مايع ...

... و توليد MTBEروش توليد صنعتي MTBE به روش واكنش در فاز مايع بين
ايزوبوتن و متانول چكيده: مقدمه شيمي واكنش متيل ترشري بوتيل اتر ملاحظات
سينتيكي و ...

دانلود مقاله تهيه و توليد MTBE رایگان - پرشین فایلز

9 مارس 2017 ... مقاله تهيه و توليد MTBE isi نویسی علمی خشونت فارسی انگلیسی رایگان درباره ...
يي) از واكنش ميان متانول و ايزوبوتيلن موجود در 1 برش مخلوط ... بر روي كاتاليست
رزين تبادل يوني اسيدي امبراليست 15 در فاز مايع تهيه شده است. ... جهت انجام واكنش,
ابداع و نصب گرديده كه قادر به توليد تقريباً 5 كيلوگرم در روز (ام.

ملاحظات سینتیکی و ترمودینامیکی – دانلود مستقیم

مقاله در مورد طراحي واحد توليد با موضوع تهیه و تولید MTBE , روش تولید صنعتی
MTBE به روش واکنش در فاز مایع بین ایزوبوتن و متانول, شیمی واکنش ,ملاحظات ...

Gasoline | Sasan Bav - Academia.edu

بر این هستیم تا در تحقیقی به وزان وسع دوره کارشناسی به معرفی سوخت بنزین
ازبدو ..... -7-2 روش های نوین تولید بنزین -1-7-2 تولید بنزین از متانول 60.
...... شکل :2 نمای فرایند کراکینگ متوسط دماهای محل واکنش بین 480-540 C و
دماهای نفت .... اما سیستم ک اتالیست جامد هنوز بطور صنعتی مورد استفاده قرار
نگرفته است .

ﺭﺷﺪ170ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻯ ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ

... ﺑﺨـﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭﻝ. ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻳﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ..... ﺳﺎﻝ 1337 ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ. ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻝ ...... ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻫﺎﻯ ﺟﺎﻧﺒﻰ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ 2 ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ. 13 .... C، ﺍﺗﻴﻠﻦ، ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ، ﺑﻨﺰﻳﻦ ﭘﻴﺮﻭﻟﻴﺰ، ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ،+5 ﺍﺗﺎﻥ، ﻣﺨﻠﻮﻁ ﭘﺮﻭﭘﺎﻥ ﻭ ﺑﻮﺗﺎﻥ
، ﻣﺨﻠﻮﻁ ...... ﺍﻳﺰﻭﺑﻮﺗﻦ ﺩﺭ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. MTBE ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﺑﻪ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩﻳﻮﺍﺭ
ﻳﻜﻰ.

فایل بخش علوم انسانی - تحقیق در مورد طراحي واحد توليد - سیستم ...

20 مه 2016 ... فایل بخش علوم انسانی – تحقیق در مورد طراحي واحد توليد ... ۱ـ روش توليد صنعتي
MTBE به روش واكنش در فاز مايع بين ايزوبوتن و متانول چكيده: در ...

دانلود تحقیق طراحی واحد تولید - بلاگ خوان

29 ژانويه 2017 ...روش تولید صنعتی MTBE به روش واكنش در فاز مایع بین ایزوبوتن و متانول ... یی
) از واكنش میان متانول و ایزوبوتیلن موجود در 1 برش مخلوط ... راكتور مورد استفاده در
این سیستم یك راكتور لوله‌ای با بستر آكنده و جریان رو به پایین ...

پروژه حرفه ای و کامل ثبت احوال

دانلود مجموعه آثار خواهران برونته

دانلود پاورپوینت افت کش ارگانوفسفات - 38 اسلاید

دانلود مجموعه آثار خواهران برونته

دانلود پاورپوینت آشنایی با مراقبت های پرستاری از بیماری‌های پوست

آشنایی با خطوط ديجيتال مالتی پلکس انتقال دیتا E1,E2,E3/ T1,T2,T3/STM-1,STM-4

دانلود حل تشریحی کامل مسائل فصل 1 حسابداری شرکتها 1 جمشید اسکندری

دانلود قالب فارسی reti برای وردپرس

تحقیق در مورد سم شناسی 35 ص

طرح توجیهی بررسی ايجاد مجتمع خدمات فناوري اطلاعات