دانلود فایل


تحقیق درباره بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق - دانلود فایلدانلود فایل یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق می باشد.

دانلود فایل تحقیق درباره بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعدادصفحات:50
چكيده
يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق[1] مي باشد. در حال حاضر اين پديده در ايران به شكل يك مسأله و معضل اجتماعي ،مشكلات زيادي را براي افراد و خانواده هاي در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي شهرستان داراب)مي باشد. چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به تحقيقات پيشين و مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است، تركيبي از نظريه هــاي جامعه شـــناسي خانواده و انحرافات اجتماعي مي باشد كه از نظريه هاي مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظريه شبكه اي در قسمت نظريه هاي جامعه شناسي خانواده و از نظريه هاي دوركيم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعي استفاده شده است. روش تحقيق مورد استفاده روش پيمايشي مي باشد. و تكنيك و ابزار مورد استفاده براي جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوري بوده است.
در اين تحقيق اطلاعات مورد نظر از كل افرادي كه در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده يا به دادگستري مراجعه كرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوري شد كه كل اين افراد 150نفر مي باشند كه 115 نفر از آنها زن و 35 نفر ديگر مرد مي باشند.متغير وابسته تحقيق ميزان گرايش به طلاق مباشدكه به صورت يك طيف در پرسشنامه آمده است. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شد كه ابتدا در قسمت آمار توصيفي ، ويژگيهاي جمعيتي ،اقتصادي و اجتماعي پاسخگويان توصيف وتشريح شده است و در قسمت آمار استنباطي با توجه به سطح اندازه گيري متغيرهاي مستقل كه 20 متغير مي باشد از رگرسيون دو متغيره، چند متغيره، تحليل واريانس، آزمون تي(‏(T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتايج بدست آمده از تحقيق نشان مي دهند كه :
در تحليل رگرسيون دو متغيره، متغيرهاي اختلاف تحصيلي زوجين، اختلاف سن زوجين، تحصيلات زن و سن ازدواج زن با گرايش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقيمي دارند و متغيرهاي ميزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگي مشترك، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرايش به طلاق زنان رابطه معنادار و معكوس دارند.
همچنين متغيرهاي مدت شناخت و ميزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرايش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعكوس دارند. در بررسي تفاوت ميانگين ها، تفاوت معناداري بين ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خويشاوندي با همسر، محل تولد زن، چند زني بودن همسر ، علت اصلي طلاق و شيوه آشنايي ديده مي شود.و براي مردان فقط رابطه خويشاوندي معنادار مي باشد..
در تحليل رگرسيون چند متغيره، در معادله پيش بيني گرايش به طلاق زنان متغيرهاي مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگي مشترك توانستند 64 درصد از واريانس متغير وابسته را پيش بيني كنند و در معادله پيش بيني گرايش به طلاق مردان سه متغير مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغييرات را پيش بيني كنند.

[1]-Divorce


تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق


طلاق


عوامل موثر برگرایش به طلاق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش به طلاق در شهر یاسوج ...

28 آگوست 2016 ... صفحهٔ اصلی · تماس با ما · درباره ما ... بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش به
طلاق در شهر یاسوج ... متغیر وابسته تحقیق، میزان گرایش به طلاق بود که ۹ متغیر
مستقل شامل تفاوت تحصیلی زوجین، اختلاف سنی زوجین، میزان مراوده با خویشاوندان،
میزان رضایت جنسی و عاطفی از همسر، اختلاف طبقاتی خانواده زوجین، ...

تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در استان

صفحه اصلی نشریه · درباره نشریه · هیأت تحریریه · اشتراک نشریه · ثبت نام ...
تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در استان اصفهان ... از انجام
این پژوهش بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجین به طلاق در استان
اصفهان است. چارچوب نظری این تحقیق ترکیبی از نظریه های همسان همسری، مبادله،
شبکه، ...

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها ...

6 آگوست 2015 ... هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی ... چارچوب
نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه ... مطالعه
درباره طلاق در طی چند دهه اخیر محققین زیادی را به خود مشغول داشته است.

تاثیر شبکه های اجتماعی در بروز پدیده طلاق | هادی

4 ا کتبر 2014 ... این پژوهش به بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از ... همچنین بین
عضویت زوجین در شبکه های اجتماعی و درخواست طلاق ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد
. .... جوادی و جوادی (1390) در پژوهشی با عنوان گرایش به طلاق و عوامل موثر بر آن در بین
... درباره پایایی ابزار تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ[7] با ...

دانلود با لینک مستقیم تحقیق آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين ...

27 ژانويه 2017 ... تحقیق-آمار-بررسي-عوامل-مؤثر-بر-گرايش-زوجين- دانلود تحقیق با موضوع آمار
بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمار طلاق در ...

( MOSHAVEREH ( H.Halimi - مقاله بررسی مسئله طلاق علل وعوامل ...

MOSHAVEREH ( H.Halimi - مقاله بررسی مسئله طلاق علل وعوامل اصلی آن ... در حقوق
امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن .... در آنها
هماهنگی بیشتری میان زوجین وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق می انجامند. ..... هدف
کلّی این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثّر بر طلاق در شهرستان نیشابور
است.

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها ...

6 آگوست 2015 ... هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی ... چارچوب
نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه ... مطالعه
درباره طلاق در طی چند دهه اخیر محققین زیادی را به خود مشغول داشته است.

ز ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻴﺎن زوﺟﻴﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ در زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد
اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ. 60. ﻧﻔﺮ .... ﺧﺎﻧﻮاده، ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ، اﺷﺘﻐﺎل زن، اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ، ﮔﺮاﻳﺶ
زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮون ﻣﺮزي و. ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ .... ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و از ﺻﺤﺒﺖ
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺮﻫﻴﺰ. ﻣﻲ ﻛﻨ. ﻨﺪ. ..... اﺻﻮل روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ: ﻧﻈﺮﻳﺔ.

عوامل | فایل نیوزکالا

تحقیق و بررسی در مورد بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به
آمارها طلاق در ايران 45 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و
قابل ...

تأثیر سواد، شهر نشینی، هزینه خانوار و درآمد و توزیع آن بر نرخ طلاق در ...

این مقاله با استفاده از تحلیل سری زمانی طلاق به بررسی ارتباط بین طلاق و ... به
تبیین و توصیف عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش زوجین به طلاق پرداخته شده و ...

مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به ... - پژوهش 3

برچسبتحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی مقاله
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران ...

بررسی عوامل موثر برافزایش میزان طلاق (مورد مطالعه: زوج‌های متارکه کرده ...

دراین تحقیق از روش سرشماری استفاده شد، به این ترتیب کلیه ... تحصیالت زوجین،
انتظارات برآورده نشده همسران و ازدواج اجباری( در افزایش طالق ... جامعه، عوامل موثر بر
طالق روزبروز در حال افزایش است و این به نوعی سیر صعودی .... روابط زناشــویی موجب
اختالل در روابط اجتماعی، گرایش به انحرافات اجتماعی و افول ارزش های فرهنگی بین ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد گرایش به اعتیاد

براساس درخواست جستجوی شما برای دانلود پایان نامه درباره گرایش به اعتیاد و ....
روش تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ...

عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی دو گروه زنان متأهل خانه‌دار و ...

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی بین
دو ... درباره نشریه · اهداف و چشم انداز · اعضای هیات تحریریه · اعضای مشورتی هیات ... 2
کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران ... قادری نیا،
کوهسار (1392)، "بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق و علل آن در شهر تهران.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش به طلاق در شهر یاسوج ...

28 آگوست 2016 ... صفحهٔ اصلی · تماس با ما · درباره ما ... بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش به
طلاق در شهر یاسوج ... متغیر وابسته تحقیق، میزان گرایش به طلاق بود که ۹ متغیر
مستقل شامل تفاوت تحصیلی زوجین، اختلاف سنی زوجین، میزان مراوده با خویشاوندان،
میزان رضایت جنسی و عاطفی از همسر، اختلاف طبقاتی خانواده زوجین، ...

دانلود با لینک مستقیم تحقیق آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين ...

27 ژانويه 2017 ... تحقیق-آمار-بررسي-عوامل-مؤثر-بر-گرايش-زوجين- دانلود تحقیق با موضوع آمار
بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمار طلاق در ...

( MOSHAVEREH ( H.Halimi - مقاله بررسی مسئله طلاق علل وعوامل ...

MOSHAVEREH ( H.Halimi - مقاله بررسی مسئله طلاق علل وعوامل اصلی آن ... در حقوق
امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن .... در آنها
هماهنگی بیشتری میان زوجین وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق می انجامند. ..... هدف
کلّی این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثّر بر طلاق در شهرستان نیشابور
است.

کافی نت دانشجویان - بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با ...

هدف اصلي از انجام اين تحقيق[2] بررسي علل و عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق در
.... مطالعه درباره طلاق در طي چند دهة اخير محققين زيادي را به خود مشغول داشته است.

پرتال جامع علوم انسانی - بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق

چکیده: هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی ... جامعه
آماری تحقیق متشکل از 150 نفر 115) نفر زن و 35 نفر مرد) است که در شش ماهه دوم ...

پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به یادگیری… - نمونه!

31 آگوست 2016 ... این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد جهت سنجش عوامل موثر بر گرایش به ... چکیده
کوتاه: مقدمه: نوشتن درباره ی اعتیاد، این پدیده شوم جهانی کار آسانی نیست. ... تحقیق
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق ...

تأثیر سواد، شهر نشینی، هزینه خانوار و درآمد و توزیع آن بر نرخ طلاق در ...

این مقاله با استفاده از تحلیل سری زمانی طلاق به بررسی ارتباط بین طلاق و ... به
تبیین و توصیف عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش زوجین به طلاق پرداخته شده و ...

1384 در ﺳﺎل ﻃﻼق در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻋﻠﻞ وﻗﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻠﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق در ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﻼق. اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽ. ﭘﺮدازد. و ﻗﺼﺪ دارد ....
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﺮاﯾﺶ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧـﺎﻧﻮاده، ... ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ.

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به ...

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در
ایران چکیده یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را
به ...

کافی نت دانشجویان - بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با ...

هدف اصلي از انجام اين تحقيق[2] بررسي علل و عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق در
.... مطالعه درباره طلاق در طي چند دهة اخير محققين زيادي را به خود مشغول داشته است.

پروژه امار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق - مجله تفريحي ...

7 آوريل 2016 ... پروژه امار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق چكيده يكي از موضوعاتي كه در
چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول كر.

بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق

تعداد صفحات : 60 صفحه. چكيده. مقدمه. تحقيقات پيشين. چارچوب نظري تحقيق. مدل
تحقيق. فرضيات تحقيق. روش تحقيق. اعتبار و روايي تحقيق. تعريف متغيرها.

ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد - دانشگاه تهران

ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ. ﻃﻼق در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ... ﻳﺪﻧﺪ . ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ. ي ﺗﺤﻘﻴﻖ. ، ﻣﻴﺰان. ﮔﺮاﻳﺶ
ﺑﻪ ﻃﻼق ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ اﺛﺮات. ﺑﺮﺧﻲ از. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ. (. ﻧﻈﻴﺮ دﺧﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮان در .... ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﭘﺪﻳﺪه ﻃﻼق درﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻌﺎ. ﺻﺮ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ..... اي، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮاﻋﺪي درﺑﺎره اﻋﺘﻘﺎدات اﻓﺮا. د و اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ...

( MOSHAVEREH ( H.Halimi - مقاله بررسی مسئله طلاق علل وعوامل ...

MOSHAVEREH ( H.Halimi - مقاله بررسی مسئله طلاق علل وعوامل اصلی آن ... در حقوق
امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن .... در آنها
هماهنگی بیشتری میان زوجین وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق می انجامند. ..... هدف
کلّی این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثّر بر طلاق در شهرستان نیشابور
است.

دانلودمقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها ...

9 مارس 2017 ... دانلودمقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها ... چارچوب
نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این ...

پروژه آمار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق - آریا فایل

چکیده: يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود
مشغول كرده است مسأله طلاق مي باشد. در حال حاضر اين پديده در ايران به شكل يك مسأله و
...

عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی دو گروه زنان متأهل خانه‌دار و ...

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی بین
دو ... درباره نشریه · اهداف و چشم انداز · اعضای هیات تحریریه · اعضای مشورتی هیات ... 2
کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران ... قادری نیا،
کوهسار (1392)، "بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق و علل آن در شهر تهران.

!! ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ. در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 06. /.
02. /. 1392. ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺎروﺧﺎ. ﻧﯽ1 ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ درﺻﺪد.
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ... ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان .... ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
درﺑﺎره ﻃﻼق ﺗـﻮاﻓﻘﯽ، ﭘـﮋوﻫﺶ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه. اﺳﺖ .... ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽ. دﻫﺪ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد گرایش به اعتیاد

براساس درخواست جستجوی شما برای دانلود پایان نامه درباره گرایش به اعتیاد و ....
روش تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ...

دانلود پاورپوینت مقاله آمار ازدواج و طلاق در ایران : دانلود فایل ...

داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه درﺑﺎره ﻃﻼق q. ... ﻃﻼق, ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره اﻣﺎر ﻃﻼق در اﯾﺮان, ﭘﺮوژه اﻣﺎر. ... Sep 25, 2016 -
دانلود پروژه آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق ...

تحقیق درمورد بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به ...

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران.

خرید آنلاین تحقیق طلاق از منظر دين – پیشرو فایلر

22 مارس 2017 ... شما به صفحه اختصاصی تحقیق طلاق از منظر دين وارد شده اید. ... دریافت فایل تحقیق
آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمار ...

عوامل اجتماعی طلاق - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر بر درخواست طلاق در بین زنان شهر تهران می‌پردازد. ...
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از نظر مؤلفه‌های نظم اجتماعی، سرمایه‌های زوجین و همسان ...
موضوع این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش شهروندان زن شیرازی به طلاق
...

آمار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق - مسبی

هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي شهرستان داراب
)مي باشد. چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به تحقيقات پيشين و مطالعاتي كه در ...

تحقیق و بررسی در مورد بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی - جستجو ...

اختصاصی از یاری فایل تحقيق درباره بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي . با . .....
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص.

پرتال جامع علوم انسانی - بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق

چکیده: هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی ... جامعه
آماری تحقیق متشکل از 150 نفر 115) نفر زن و 35 نفر مرد) است که در شش ماهه دوم ...

پرتال جامع علوم انسانی - بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق

چکیده: هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی ... جامعه
آماری تحقیق متشکل از 150 نفر 115) نفر زن و 35 نفر مرد) است که در شش ماهه دوم ...

بررسی پرونده های دادگاه‌های خانواده و عوامل موثر بر افزایش آنها

ﻳﻜﻲ از زوﺟﻴﻦ و اﻋﺘﻴﺎد، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ. ﺳﺎز ﻃـﻼق ﻫـﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﮔـﺮ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. اي ﺑﻪ. ﺳﻮي
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻼق ... اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ . اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻃﻼق در ﮔﺬﺷﺘ. ﺔ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻧﻨﮓ.
آور ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ. ﺷﺪ، اﻣـﺎ اﻛﻨـﻮن ... ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه. ﻫﺎي دادﮔﺎه. ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ. 1027.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي آﻣﺎر دادﮔﺎه ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن.
ﻣﺮاﺟﻌـﻪ.

دانلود مقاله بررسي علل اجتماعي درخواست طلاق دربين زنان مراجعه كننده ...

در اين پژوهش،پژوهشگر به بررسي عوامل اجتماعي. مؤثر بر در خواست طلاق مي پردازد
وبه اين منظور متغيرهايي همچون تفاوت سني زوجين،تفاوت عقايد زوجين،تفاوت ...

بررسی نگرش زنان نسبت به عوامل مؤثر بر تحکیم خانواده (پژوهشی در ...

این تحقیق در بین زنان هیات علمی و کارمندان دانشگاه‌های پیام نور استان همدان انجام
گرفت و دارای ... به عقیده ساروخانی «آنگاه‌که طلاق رو به فزونی می‌رود، کشمکشهای
درونی خانواده اوج می‌یابد و ... به همین دلایل است که توجه به نگرش زنان درباره عوامل مؤثر
بر تحکیم خانواده از اهمیت برخوردار است. ..... نداشتن اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی
زوجین.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش به طلاق در شهر یاسوج ...

28 آگوست 2016 ... صفحهٔ اصلی · تماس با ما · درباره ما ... بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش به
طلاق در شهر یاسوج ... متغیر وابسته تحقیق، میزان گرایش به طلاق بود که ۹ متغیر
مستقل شامل تفاوت تحصیلی زوجین، اختلاف سنی زوجین، میزان مراوده با خویشاوندان،
میزان رضایت جنسی و عاطفی از همسر، اختلاف طبقاتی خانواده زوجین، ...

دانلود تحقیق کامل درباره بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 39. بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق
...

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻃﻼق و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن د - حامد بخشی

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻃﻼق و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻣﺴـﺎﻟﻪ. و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ...
و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎداﺗﯽ. ﻣﻨـﺘﺞ از. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﯾﺴﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﻼق ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮔﺮدد . .1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻃﻼق ﯾ ....
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫـﺎی ﻣﯿـﺎن زوﺟـﯿﻦ و زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزی ﺑـﺮای ﻃـﻼق ... ﮔﺮاﯾﺶ. ﻫﺎی ﻟﺬت ﻣﺪاراﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﺎی
ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ. و ﺳﻨﺖ. ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ، ﺧـﻮد ﭘﺮﻫﯿـﺰ ﺟﻨﺴـﯽ ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ،
ﻣﺮدم.

ز ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻴﺎن زوﺟﻴﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ در زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد
اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ. 60. ﻧﻔﺮ .... ﺧﺎﻧﻮاده، ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ، اﺷﺘﻐﺎل زن، اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ، ﮔﺮاﻳﺶ
زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮون ﻣﺮزي و. ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ .... ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و از ﺻﺤﺒﺖ
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺮﻫﻴﺰ. ﻣﻲ ﻛﻨ. ﻨﺪ. ..... اﺻﻮل روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ: ﻧﻈﺮﻳﺔ.

کاملترین فایل تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با ...

10 فوریه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي
به آمارها طلاق در ايران)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

تاثیر شبکه های اجتماعی در بروز پدیده طلاق | هادی

4 ا کتبر 2014 ... این پژوهش به بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از ... همچنین بین
عضویت زوجین در شبکه های اجتماعی و درخواست طلاق ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد
. .... جوادی و جوادی (1390) در پژوهشی با عنوان گرایش به طلاق و عوامل موثر بر آن در بین
... درباره پایایی ابزار تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ[7] با ...

بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارهای طلاق در ...

هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي شهرستان داراب
)مي باشد. چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به تحقيقات پيشين و مطالعاتي كه در ...

پرتال جامع علوم انسانی - بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق

چکیده: هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی ... جامعه
آماری تحقیق متشکل از 150 نفر 115) نفر زن و 35 نفر مرد) است که در شش ماهه دوم ...

جدول شماره 5- همبستگي بين متغيرهاي مستقل زير با گرايش زنان به طلاق

متغير وابسته تحقيق ميزان گرايش به طلاق مباشدكه به صورت يك طيف در پرسشنامه
آمده ... هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي علل و عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق
در .... يک مرد جوان نيز درباره علت حضور خود در مجتمع قضايي خانواده کرمان مي گويد: ...

خرید آنلاین تحقیق طلاق از منظر دين – پیشرو فایلر

22 مارس 2017 ... شما به صفحه اختصاصی تحقیق طلاق از منظر دين وارد شده اید. ... دریافت فایل تحقیق
آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمار ...

بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق

تعداد صفحات : 60 صفحه. چكيده. مقدمه. تحقيقات پيشين. چارچوب نظري تحقيق. مدل
تحقيق. فرضيات تحقيق. روش تحقيق. اعتبار و روايي تحقيق. تعريف متغيرها.

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان ...

22 جولای 2016 ... موضوع تحقیق : بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب
... هر چند گسترش نرخ طلاق به عنوان یکی از مصادیق آسیب های اجتماعی ... ها و دهستان-
پایان نامه · پایان نامه درباره درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و ...

مقاله(تاثيرات طلاق در خانواده) - حقوق

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و در زندگی زناشویی طلاق یعنی از هم
.... ضمن آن که به گفته اکبري در مرحله طلاق عاطفي اگرچه زوجين در زير يک سقف
زندگي مي ... در جامعه ما و با توجه به فرهنگ ما، تحقيق درباره جرايم منافي عفت، كار
دشواري ..... در بررسی علل و عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق می توان موارد ذیل را از جمله
متغیرهای ...

: ق ﻼ ﻃ و ج او دز اﺎﺑ ﻂ ﺒﺗ ﺮﻣ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻃﻼق زﻧﺎن. 20 ..... ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻼق در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داراب .... ﻫﺪف ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ.

عوامل | فایل نیوزکالا

تحقیق و بررسی در مورد بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به
آمارها طلاق در ايران 45 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و
قابل ...

پروژه آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار ...

21 نوامبر 2016 ... پروژه آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار طلاق ... برای
مشاهده توضیحات بیشتر درباره محتویات این فایل ، روی دکمه قرمز ...

همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق - Symposia.ir

بررسی عوامل مؤثر بر طلاق دانشجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام
... بررسی عوامل موثر بر گرایش به طلاق در بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره ...

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق ...

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب
)می .... مطالعه درباره طلاق در طی چند دهة اخیر محققین زیادی را به خود مشغول داشته است.

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به ...

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در
ایران چکیده یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را
به ...

خرید فایل( تحقیق آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با ...

4 ژانويه 2017 ... ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی
دانلود _تحقیق آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با ...

بررسی اکولوژی ویروس ها

100 تکسچر فرش ایرانی و تکسچر فرش فانتزی

یک مجموعه آیکن ست اداری و میز کاری فلت کم نظیر با پسوند AI و EPSتجارت الكترونيك در بهبود بانك ها

دانلود تحقیق نمونه برداري و چندي كردن

فایل فلش kt07-mb-mt6572-v15، دانلود فایل فلش kt07-mb-mt6572-v15 MT6572، بکاپ اختصاصی سامان ناصری، حل مشکل خاموشی

فارماکولوژی

دانلود پاورپوینت خوردگي ميکروبي

مجموعه ۴۰ فرم مورد نیاز انبارداری، خرید و تأمین کالا