دانلود رایگان


تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها

دانلود رایگان تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 4 صفحه
معرفی و مقدمه
سیستم های بیورأکتورهای غشایی [1]MBR برای تصفیه فاضلاب های صنعتی و خانگی و گاهی برای خالص سازی و استفاده مجدد از آب مصرف شده، مورد استفاده قرار می گیرد. كاربرد سیستم های MBR را می توان به دو گروه تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب های صنایع مختلف مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع رنگ و رزین، صنایع شیمیائی، كارخانجات رنگرزی و نساجی ، كارخانجات ذوب آهن و فولاد وكارخانجات تولید آلیاژهای فلزی تقسیم بندی نمود.
در مقایسه با کاربردهای شهری، تکنولوژی MBR مناسب برای تصفیه پساب های صنعتی موقعی که پساب با غلظت بالا تولید می شود، نیز هست. تکنولوژی MBR تصفیه با کیفیت بیشتر را ممکن می سازد. به همین دلیل این فن آوری برای تصفیه پساب های صنعتی از شهری قابلیت کاربرد بیشتری دارد. با وجود این برای کاربردهای به خصوصی مانند شرایط حدی PH، پساب با دمای بالا یا محلول شیمیایی ویژه، ماژول قاب و صفحه ای یا سیستم های با جریان جانبی مناسب تر هستند چراکه انتخاب های کمتری از مواد برای استفاده در غشا با خواص مکانیکی مورد نیاز که مقاوم در برابر مواد شیمیایی باشند، وجود دارد. مهم ترین مزایای این فن آوری نسبت به دیگر فن آوری ها شامل كاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه به علت كاهش ابعاد سیستم و نیاز به حوضچه های كوچك تر، كاهش هزینه های عملیاتی سیستم، تولید آب با كیفیت بسیار مناسب جهت استفاده مجدد در امور مختلف كشاورزی و صنعتی و تولید آب مناسب برای آشامیدن می باشد.
یک بیوراکتور غشایی فرآیندی است که در آن یک فرآیند لجن فعال با فرآیند جداسازی غشایی ترکیب می شود. راکتور مذکور در این فرآیند درست همانند راکتور موجود در فرآیند لجن فعال متداول است ولی در این حالت نیازی به زلال سازهای ثانویه و نیز مراحل تصفیه ثالثیه مانند فیلتر ماسه ای و ... وجود ندارد. در این فرآیند از فیلتراسیون های غشایی در فشار پایین اعم از میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون استفاده می شود. مزایای یک بیوراکتورغشایی نسبت به یک فرآیند معمول لجن فعال، کاهش هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری اولیه به علت کاهش ابعاد سیستم، تولید آب با کیفیت بسیار مناسب برای استفاده دوباره در کشاورزی، صنعتی یا آب شرب، عدم نیاز به سیستم ته نشینی لجن، کاهش مقدار لجن تولیدی به علت زمان ماند بالای لجن درون بیوراکتورغشایی و حساسیت کمتر به تغییر ناگهانی کیفیت خوراک ورودی و مقدار آلاینده می باشد. هر چند استفاده از MBR با محدودیت هایی نیز روبروست که مهم ترین آنها نیاز به مراقبت و نگهداری دائمی غشاها و محدودیت در دما، فشار و pH فرآیند به علت استفاده از غشا می باشد.
در حالت کلی چهار نوع چینش متفاوت برای MBR ها وجود دارد؛ این چینش ها عبارتند از:
  1. iMBR(بیوراکتور غشایی غوطه ور)
  2. sMBR(بیوراکتور غشایی با جریان جانبی)
  3. dMBR(بیوراکتور غشایی نفوذی)
  4. eMBR(بیوراکتور غشایی استخراج کننده)

[1] Membrane Bio Reactor


فواید


غشا


بیوراکتورها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گروه فناوریهای نوین | شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

12 آگوست 2014 ... کاربرد فناوری غشاءهای میکروفیلتراسیون (MF)، الترافیلتراسیون (UF)، ...
استفاده از فرایندهای جداسازی غشایی با افزایش قابلیت انتقال جرم در غشاهای متراکم
.... بررسی دقیق و به تفکیک پروژه های پیشنهادی شامل هدف، مراحل اجرائی، ..... با تیم
غشا و فرایندهای غشایی برای پژوهش و توسعه در حوزه بیوراکتورهای ...

بررسی تصفیه پذیری شیرابه حاصل از محل های دفن بوسیله ممبران ...

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺗﻬﺮان واﻗﻊ در ﻣﺤﻞ ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻣﻤﺒﺮان ... ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت داﺧﻞ ﻣﻤﺒﺮان ﺑﯿﻮراﮐﺘﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ... ﻣﺰاﯾﺎی.
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻏﺸﺎﯾﯽ. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﻏﺸﺎء اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ دارای ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ..... ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ و ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ... آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺟﺪول ﺑﺎﻻ و ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت در ﺧﺼﻮص ﺣﺬف.

راهنمائی پروژه هاي دانشجویان كارشناسي ارشد | دکتر مرتضی صادقی

... آنها بررسی اثر نانوذرات سیلیکا بر خواص تراوائی گاز غشا سلولز استات ساخت
غشا ... توسط روش بیوراکتور غشائی (MBR) بررسی تجربی تصفیه پسابهای آلوده
به نفت به ... نساجی با استفاده از فرایند اولترافیلتراسیون غشائی ساخت و
شناسائی غشا ... خانه · زندگی نامه · سوابق تحصيلي · جوايز و درجات علمي · فعالیت های
پژوهشی ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 9 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده) ... 42 - شبيه
سازی و بررسی اقتصادی کاربرد لوله های گرمايی در سيستم های تهويه مطبوع (چکیده)
..... 195 - ساخت غشاء الیاف توخالی پلی سولفون و بررسی اثر حلال و فاصله ..... 429 -
ارزیابی خواص بیومکانیکی ریشه دندان به دنبال دو روش (چکیده)

گروه مهندسي شيمي - دانشگاه فردوسی مشهد

۱۸, بررسی تجربی خواص حرارتی سیالات برشکاری با افزودن نانو ذرات .... ۷۴, ساخت
غشاء پلی اتر بلاک آمید (PEBA) / گرافن برای استفاده در فرآیند تراوش تبخیری ...

گزارش عملکرد سال 87 - شرکت ملی نفت ایران

3-2- تحقیق درباره تعیین الگوي بهینه تولید ... پیش بیني تلفیقي خواص سنگ و
سیال ... بررسي فرآیند انحالل گاز در نفت مخازن- بررسي رفتار ریزش ثقلي- بررسي
روشهاي ..... انجام پذیرفت که در آن ابتدا غشاء و گستره استفاده از آن در صنایع
باالدستي و ..... بیوراکتور حلقه اي U شكل جهت تولید پروتئین تک یاخته بررسي
شد.

گروه مهندسي شيمي - دانشگاه فردوسی مشهد

۱۸, بررسی تجربی خواص حرارتی سیالات برشکاری با افزودن نانو ذرات .... ۷۴, ساخت
غشاء پلی اتر بلاک آمید (PEBA) / گرافن برای استفاده در فرآیند تراوش تبخیری ...

پایلوت‌های آزمایشگاهی - رَشاب طرح | اولین شرکت تخصصی طراحی و ...

24 نوامبر 2015 ... بیوراکتور غشایی (MBR) از یک راکتور بیولوژیکی با بیومس معلق و ممبران‌های
میکرو یا اولترا فیلتراسیون جهت جداسازی مواد معلق از آب یا فاضلاب استفاده می‌شود.
... همچنین امکان ساخت در ابعاد و اشکال مختلف و غشاهای متنوع به لحاظ نوع و قطر ... این
پایلوت در حال حاضر در پروژه دانشجویی بررسی عملکرد گِل قرمز در ...

بررسی عملکرد تبادل گرهای غشایی الیاف توخالی در علوم پزشکی نوین ...

آرشیو مجله و مقالات ... بررسی عملکرد تبادل گرهای غشایی الیاف توخالی در علوم
پزشکی نوین و داروسازی ... خواص ذاتی غشاهای لیفی توخالی مانند دانسیته فشردگی
زیاد و انتقال جرم بالا سبب ... در مهندسی بافت، استفاده از این غشاها در بیوراکتورهای
غشایی برای کشت ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما
:.

اخبـــار - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

بررسي چالش ها و فرصت هاي فناوري نانو در صنعت آب و فاضالب. معرفي مجموعه ....
قابل استفاده کند. سامانه فوق که از ترکيب دو سيستم بيوراکتور ... الزم بذکر
اســت، فناوري ساخت غشاهاي نانو. فيلتــر در ..... اخالقی دربــاره مراحل انجام اين
تحقيــق گفت: »در. ابتدا، جهت ... اين تحقيق به معرفی و بيان مزايای استفاده از داده
های. طيف سنجی ...

ارایه روش های بهینه جهت تصفیه آب و پساب حاوی رنگ های گوگردی

رنگ های گوگرد ارزان قیمت هستند و به طور عمده برای رنگ آمیزی مواد سلولزی منسوجات
و ... این خواص، همراه با سهولت کاربرد تضمین می‌کنند که مصرف رنگ های گوگردی ...
شکل 1- ساختارهای رنگ های گوگردی که به طور معمول در مقدمه تحقیق گزارش شده را
نشان می دهد. ..... بنابراین،Na2S2O3 و پساب تصفیه شده فرآیند غشا را می توان مورد
استفاده ...

پایان‌نامه‌ها

درباره پژوهشكده .... بر همین اساس هدف اين پروژه اصلاح خواص سطحی و ساختاری غشاهاي
پلي‌سولفون و پلي‌اتر‌سولفون مي باشد. ..... نتایج حاصل از بررسی ساختار و عملکرد
غشای مرکب نشان داد که حضور نانوفیبرهای کربنی عامل .... عنوان پایان نامه,
بیوراکتور غشایی با استفاده از ترکیب غشا-کربن فعال برای تصفیه پساب های
صنعتی.

بررسی عملکرد تبادل گرهای غشایی الیاف توخالی در علوم پزشکی نوین ...

آرشیو مجله و مقالات ... بررسی عملکرد تبادل گرهای غشایی الیاف توخالی در علوم
پزشکی نوین و داروسازی ... خواص ذاتی غشاهای لیفی توخالی مانند دانسیته فشردگی
زیاد و انتقال جرم بالا سبب ... در مهندسی بافت، استفاده از این غشاها در بیوراکتورهای
غشایی برای کشت ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما
:.

تحقیق شناخت حقوق بین المل | Mank1

27 آگوست 2016 ... صفحه اصلی تحقیق شناخت حقوق بین المل ... درباره نویسنده ... تاریخی رزاقیه) ·
پایان نامه بررسی تاثیر آگهی های تجاری تلویزیون بر الگوی مصرف ...

بررسی عملکرد تبادل گرهای غشایی الیاف توخالی در علوم پزشکی نوین ...

آرشیو مجله و مقالات ... بررسی عملکرد تبادل گرهای غشایی الیاف توخالی در علوم
پزشکی نوین و داروسازی ... خواص ذاتی غشاهای لیفی توخالی مانند دانسیته فشردگی
زیاد و انتقال جرم بالا سبب ... در مهندسی بافت، استفاده از این غشاها در بیوراکتورهای
غشایی برای کشت ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما
:.

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

تصفيه پساب هاي پااليشگاهي با استفاده از بيورآكتورهاي غشايي در مقياس
آزمايشگاهي .... بررسي اثر افزايش نانوذرات معدني بر عملکرد خالص سازي هيدروژن در
غشاهاي ..... سنتز و شناسايي غشاي نانو زئوليتي LTL برپايه ي آلومينا و بررسي
خواص جداسازي آن ... شناسايي و مقايسه نظرات كاركنان دانشي و مديرانشان در باره عوامل
ماندگاري اين ...

راهنمائی پروژه هاي دانشجویان كارشناسي ارشد | دکتر مرتضی صادقی

... آنها بررسی اثر نانوذرات سیلیکا بر خواص تراوائی گاز غشا سلولز استات ساخت
غشا ... توسط روش بیوراکتور غشائی (MBR) بررسی تجربی تصفیه پسابهای آلوده
به نفت به ... نساجی با استفاده از فرایند اولترافیلتراسیون غشائی ساخت و
شناسائی غشا ... خانه · زندگی نامه · سوابق تحصيلي · جوايز و درجات علمي · فعالیت های
پژوهشی ...

تحقیق شناخت حقوق بین المل | Mank1

27 آگوست 2016 ... صفحه اصلی تحقیق شناخت حقوق بین المل ... درباره نویسنده ... تاریخی رزاقیه) ·
پایان نامه بررسی تاثیر آگهی های تجاری تلویزیون بر الگوی مصرف ...

PDF مقاله فن آوري نانو و کاربرد آن در ساخت تجهيزات زيست محيطي

از مهمترين کاربردهاي زيست محيطي نانوتکنولوژي مي توان به ساخت انواع نانو حس
گرها، ... گرفته شده است و در اصل عملي است که درباره اجسام بسيار کوچک مطالعه مي
کند. ... و غير مستقيم فن آوري نانو بر محيط زيست، از جنبه هاي مختلف قابل بررسي
است. ... جداسازيمواد فوق نيستند، ليکن با استفاده از غشاهاي نانو مي توان تا ۹۹ درصد
اين ...

اصلاح مشخصات سطحی غشای پلیمری بیوراکتورهای تصفیه پساب ...

31 مه 2015 ... در این راستا، پس از بررسی شرایط خوراک (پساب نفتی)، پلی وینیلیدن فلوراید ...
همچنین آزمون‌های فیلتراسیون، آنالیز گرفتگی و بیوراکتور غشایی جهت ارزیابی
غشاها مورد استفاده قرار گرفت. ... بخش آخر این پژوهش، با توجه به خواص
فتوکاتالیستی TiO2 تحت تابش نور .... گپ و گفت با آتوسا حجازی درباره پدرش ...

ارایه روش های بهینه جهت تصفیه آب و پساب حاوی رنگ های گوگردی

رنگ های گوگرد ارزان قیمت هستند و به طور عمده برای رنگ آمیزی مواد سلولزی منسوجات
و ... این خواص، همراه با سهولت کاربرد تضمین می‌کنند که مصرف رنگ های گوگردی ...
شکل 1- ساختارهای رنگ های گوگردی که به طور معمول در مقدمه تحقیق گزارش شده را
نشان می دهد. ..... بنابراین،Na2S2O3 و پساب تصفیه شده فرآیند غشا را می توان مورد
استفاده ...

علوم پایه بایگانی - - خانه

تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها. تعداد صفحات:22 نوع
فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه معرفی
و ...

فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها - فروشگاه دانلود

4 روز پیش ... فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) ...
بعد تحقیق در مورد اسکیت و داوری ۱۳ ص ... دانلودتحقیق جامع وکامل درباره مرز میان
پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد ... 1 doc آموزش اخذ ارشد از اقدام پژوهی ایران
با با لینک مستقیم بررسی تحقیق تحقیق دانشجویی جهت حسابداری ...

راهنمائی پروژه هاي دانشجویان كارشناسي ارشد | دکتر مرتضی صادقی

... آنها بررسی اثر نانوذرات سیلیکا بر خواص تراوائی گاز غشا سلولز استات ساخت
غشا ... توسط روش بیوراکتور غشائی (MBR) بررسی تجربی تصفیه پسابهای آلوده
به نفت به ... نساجی با استفاده از فرایند اولترافیلتراسیون غشائی ساخت و
شناسائی غشا ... خانه · زندگی نامه · سوابق تحصيلي · جوايز و درجات علمي · فعالیت های
پژوهشی ...

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

تصفيه پساب هاي پااليشگاهي با استفاده از بيورآكتورهاي غشايي در مقياس
آزمايشگاهي .... بررسي اثر افزايش نانوذرات معدني بر عملکرد خالص سازي هيدروژن در
غشاهاي ..... سنتز و شناسايي غشاي نانو زئوليتي LTL برپايه ي آلومينا و بررسي
خواص جداسازي آن ... شناسايي و مقايسه نظرات كاركنان دانشي و مديرانشان در باره عوامل
ماندگاري اين ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده شیمی - 2016 - ترجمه فا

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته شیمی و گرایش های
شیمی آلی، ... استخراج فاز جامد پروتئین با استفاده از اکسید گرافن[email protected] پوشش داده
شده با ... کاربرد سنسور نوری و هدایت الکتریکی در بررسی ظرفیت تبادل کاتیون و
ماده آلی .... و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب: بررسی (نشریه
الزویر) ...

تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها - پژوهش 3

تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها ... و خانگی و گاهی برای
خالص سازی و استفاده مجدد از آب مصرف شده، مورد استفاده قرار می گیرد.

دریافت فایل

ﻓﺎﺿﻼب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﻮراﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در
ﺣﺪود. 30 .... ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮاي ﻣﮑﺶ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﮏ واش ﻏﺸﺎ،
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق، ... ﻏﺸﺎ، رآﮐﺘﻮر ﻫﻮادﻫﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت از ﺧﻂ ﻟﺠﻦ دﻓﻌﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ..... south wastewater treatment plant with a significant flowrate of about
130.

PDF مقاله فن آوري نانو و کاربرد آن در ساخت تجهيزات زيست محيطي

از مهمترين کاربردهاي زيست محيطي نانوتکنولوژي مي توان به ساخت انواع نانو حس
گرها، ... گرفته شده است و در اصل عملي است که درباره اجسام بسيار کوچک مطالعه مي
کند. ... و غير مستقيم فن آوري نانو بر محيط زيست، از جنبه هاي مختلف قابل بررسي
است. ... جداسازيمواد فوق نيستند، ليکن با استفاده از غشاهاي نانو مي توان تا ۹۹ درصد
اين ...

مهندسی شیمی

مزایای یک بیوراکتورغشایی نسبت به یک فرآیند معمول لجن فعال عبارتند از: ...
نیاز به مراقبت و نگهداری دائمی غشاها; محدودیت در دما، فشار و pH فرآیند به علت
استفاده از غشا. ... از آنجا که در این تحقیق قصد بررسی موارد صنعتی و تجاری شده
MBR ها را داریم به ... در بیوراکتورهای غشایی از نوع غوطه ور غشای مورد استفاده در
فرآیند در همان ...

مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوری های نوین در ... - سیمپوزیا

تهیه و بررسی خواص ترموپلاستیک الاستومربرپایه EPDM/PE به روش پخت
دینامیکی ..... بررسی استفاده از غشاهای پلیمری و بازدارندههای شیمیایی در جلوگیری
از تشکیل ..... تولید بیوسورفکتانت بوسیله یک گونه باسیلوسموجاونسیسدر یک
کشت غیر پیوسته در بیوراکتور همزندار ... تماس با ما · درباره ما · ثبت اطلاعات
کنفرانس ...

در اين تحقيق واكنش استريفيكاسيون ايزوپروپيل ... - ResearchGate

تا قبل از اين، استفاده از غشاها در فرايندهاي با دماي پائين و محيط هاي شيميايي ملايم
... ميزان اين افزايش علاوه بر پارامترهاي فرآيند به خواص غشاء نيز وابستگي شديد
دارد. ... و بیوراکتورهای غشایی ارائه شده و سپس به توصيف فرايند هاي جداسازي غشائ
ي ... در پایان مهمترين واكنش هايي كه در راكتورهاي غشايي صورت ميگيرند، مورد بررسي
...

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

تصفيه پساب هاي پااليشگاهي با استفاده از بيورآكتورهاي غشايي در مقياس
آزمايشگاهي .... بررسي اثر افزايش نانوذرات معدني بر عملکرد خالص سازي هيدروژن در
غشاهاي ..... سنتز و شناسايي غشاي نانو زئوليتي LTL برپايه ي آلومينا و بررسي
خواص جداسازي آن ... شناسايي و مقايسه نظرات كاركنان دانشي و مديرانشان در باره عوامل
ماندگاري اين ...

دسترسی به مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

تنش علف هاي هرز بدون استفاده از علف كش ها براي رسيدن به كشاورزي پايدار ...
بررسي خواص آنتي اكسيداني و ميزان تركيبات فلاونوئيدي و فنولي گياه علف مار
Capparis ..... كشت ريشه هاي مويين گياهان دارويي در بيوراكتورهاي مختلف به منظور
توليد .... جداسازي جزئي ژن H+-ATPase غشاء پلاسمايي در گياه كالارگراس
Leptochloa fusca در ...

گروه مهندسي شيمي - دانشگاه فردوسی مشهد

۱۸, بررسی تجربی خواص حرارتی سیالات برشکاری با افزودن نانو ذرات .... ۷۴, ساخت
غشاء پلی اتر بلاک آمید (PEBA) / گرافن برای استفاده در فرآیند تراوش تبخیری ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده شیمی - 2016 - ترجمه فا

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته شیمی و گرایش های
شیمی آلی، ... استخراج فاز جامد پروتئین با استفاده از اکسید گرافن[email protected] پوشش داده
شده با ... کاربرد سنسور نوری و هدایت الکتریکی در بررسی ظرفیت تبادل کاتیون و
ماده آلی .... و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب: بررسی (نشریه
الزویر) ...

در اين تحقيق واكنش استريفيكاسيون ايزوپروپيل ... - ResearchGate

تا قبل از اين، استفاده از غشاها در فرايندهاي با دماي پائين و محيط هاي شيميايي ملايم
... ميزان اين افزايش علاوه بر پارامترهاي فرآيند به خواص غشاء نيز وابستگي شديد
دارد. ... و بیوراکتورهای غشایی ارائه شده و سپس به توصيف فرايند هاي جداسازي غشائ
ي ... در پایان مهمترين واكنش هايي كه در راكتورهاي غشايي صورت ميگيرند، مورد بررسي
...

ریشه‌های مویین منبعی برای تولید ترکیبات با ارزش دارویی

28 آوريل 2008 ... ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎره. رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ. -3. ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ ... و
ﻣﻮاد داروﻳﻲ، از ﻓﻨﻮن ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﻮ .د. ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ
.... ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﺷﻮ .د ... در ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻏﺸﺎءﻫﺎي
دروﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ...... ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮ.

نتایج داوری مقالات | دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی

25 آوريل 2015 ... صفحه اصلی; درباره همایش » .... IM-20150176, بررسی کاربرد تماس دهنده های غشایی
به عنوان روشی نوین در بازیابی گازهای الفینی موجود در .... IM-20150151, مروری بر
تصفیه شیرابه زباله با استفاده از بیوراکتورهای غشایی هوازی, *.

پروژه های پژوهشی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی شیمی

استفاده از توزیع فلاکسها در بررسی رشد و تولید محصولات در باکتری های ... کنترل
گرفتگی غشا با استفاده از مواد کمکی به منظور کاربرد در بیوراکتورهای غشایی.

مجله فرآيند نو ، شماره 55 - Magiran

درباره سايت, - نحوه دسترسي به متن, - اشتراکIP Based مراکز ... راهنماي تدوين و
ارسال مقالات ... بررسي تاثير نانو ذرات اكسيد روي بر خواص فيزيكي و عملكرد
جداسازي غشاء ... اندازه گيري فلاكس بحراني در بيو راكتور هاي غشايي جهت تصفيه
پساب پالايشگاه تهران ... توليد هيدروژن با استفاده از فناوري نوين راكتور هاي
غشايي خورشيدي

تولید کربن فعال به روش شیمیایی - مقاله ای با عنوان استفاده از كربن ...

استفاده از كربن فعال گرانول در فرايند كربن زيستي ... کاربرد دترژنت ها و مواد پاک
کننده درصنعت نساجي و ورود اين مواد به پسا بها ... همچنين استفاده از غشاها و فيلترهاي
مولکولي در سال هاي اخير مورد توجه واقع شده اند ولي هنوز در مرحله مطالعات اوليه هستند. ...
در اين پژوهش فرايند مذکور به روش پايلوتي مورد بررسي قرار مي گيرد، البته به ...

انتشارات - ripi.ir

در اين كتاب درباره مكانيزم‌ها و روش‌هاي تخريب آلياژهاي مهندسي در صنايع بحث مي‌شود.
... در اين كتاب ضمن بررسي اصول و مباني ژئوشيمي نفت به بررسي و استفاده از علم
... از آن جا‌ كه انتخاب راه درست براي رسيدن به اهداف راهبردي پژوهش در صنعت نفت
اهميتي .... به علاوه آگاهي از خواص فيزيكي سنگ و سيال مخزن و ارتباط دوسويه
سيستم‌هاي ...

انجمن علمي مهندسی شیمی بابل -

1 ژوئن 2012 ... در این تحقیق سطح غشای ساخته شده از پلیمرهای پلی وینیلیدین ... متدی که اخیرا
برای بهبود خواص ضد رسوبی غشا منتشر شده استفاده از .... به منظور بررسی سطح
غشا و همچنین مقطع عرضی غشا از میکروسکوپ ..... درباره ی مهندسی شیمی ... تولید
آنزیم لیپاز در فرآیند تخمیر حالت جامد توسط بیوراکتور سینی دار ".

فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها - فروشگاه دانلود

4 روز پیش ... فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) ...
بعد تحقیق در مورد اسکیت و داوری ۱۳ ص ... دانلودتحقیق جامع وکامل درباره مرز میان
پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد ... 1 doc آموزش اخذ ارشد از اقدام پژوهی ایران
با با لینک مستقیم بررسی تحقیق تحقیق دانشجویی جهت حسابداری ...

۲ - مجله الکترونیکی نانو

آموزش نانو ،نانو پزشکی،مقالات نانو،فناوری نانو. ... محققان، به رهبری برنده جایزه
نوبل آقای آندره جیم در دانشگاه منچستر، غشاهای گرافنی را به عنوان ... الیاف پنبه
دارای خواص خوبی از قبیل جذب رطوبت، استحکام و نرمی می‌باشد، از محدودیت‌های این
الیاف ... مثل کریستالیزاسیون پروتئین ها و ساخت بیوراکتورها و بیوسنسورها
استفاده کرد.

۲ - مجله الکترونیکی نانو

آموزش نانو ،نانو پزشکی،مقالات نانو،فناوری نانو. ... محققان، به رهبری برنده جایزه
نوبل آقای آندره جیم در دانشگاه منچستر، غشاهای گرافنی را به عنوان ... الیاف پنبه
دارای خواص خوبی از قبیل جذب رطوبت، استحکام و نرمی می‌باشد، از محدودیت‌های این
الیاف ... مثل کریستالیزاسیون پروتئین ها و ساخت بیوراکتورها و بیوسنسورها
استفاده کرد.

Thesis Page

در فرایند سنتز به منظور بررسی اثر مقدار حلال، دمای واکنش و استفاده از یک الگو بر
روی ... عنوان پایان نامه, بیوراکتور غشایی با استفاده از ترکیب غشا-کربن فعال
برای تصفیه پساب های صنعتی ... بسیاری از خواص مهم در جاذب‌های بستر
‌توسعه‌یافته مانند پایداری مکانیکی و ... صفحه نخست | آخرین اخبار | درباره ما |
ارتباط با ما.

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

تصفيه پساب هاي پااليشگاهي با استفاده از بيورآكتورهاي غشايي در مقياس
آزمايشگاهي .... بررسي اثر افزايش نانوذرات معدني بر عملکرد خالص سازي هيدروژن در
غشاهاي ..... سنتز و شناسايي غشاي نانو زئوليتي LTL برپايه ي آلومينا و بررسي
خواص جداسازي آن ... شناسايي و مقايسه نظرات كاركنان دانشي و مديرانشان در باره عوامل
ماندگاري اين ...

انجمن علمي مهندسی شیمی بابل -

1 ژوئن 2012 ... در این تحقیق سطح غشای ساخته شده از پلیمرهای پلی وینیلیدین ... متدی که اخیرا
برای بهبود خواص ضد رسوبی غشا منتشر شده استفاده از .... به منظور بررسی سطح
غشا و همچنین مقطع عرضی غشا از میکروسکوپ ..... درباره ی مهندسی شیمی ... تولید
آنزیم لیپاز در فرآیند تخمیر حالت جامد توسط بیوراکتور سینی دار ".

مقالات گروه اسمز معکوس - صفحه 1 - دستگاه تصفیه آب

تصفیه آب و استفاده مجدد از آب در پرورش ماهی به وسیله دستگاه تصفیه آب-قسمت دوم
.... قبل از شروع، لطفا زمانی را برای بررسی محتویات جعبه اختصاص دهید تا مطمئن
شوید .... در این موقعیت، مزایای دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس مشخص است.
.... فناوری غشا برای تصفیه فاضلاب عبارت است از: -- فیلتر ممبران بیوراکتور ...

انجام و فروش انواع پروژه های دانشجویی

بررسي خواص ماكروسكوپي مخازن نفتي و ارائه ي مدل هايي صنعتي براي برداشت از ...
حذف تركيبات آلي فرار از هوا با استفاده از غشاء هاي مايع ... تحقيق در باره ي بازار كار
برق صنعتي ... تصفيه فاضلابهاي شهري به كمك روش بيو راكتور غشايي (MBR).

پروژه های کارشناسی ارشد

اخبار; درباره ما ... 2, ارتقای عملکرد کنترل پیش بین در میلی بیوراکتور, مجتبی,
زارع مهرجردی, 91 ... 4, استفاده از فناوری نانو در فرآیند خلص سازی بایو سورفاکتانت
قابل کاربرد در کاهش ... 6, اصلاح سطح غشاء ریه مصنوعی, عطیه سادات, عابدنژاد, 91 ...
15, بررسی پایداری آنزیم تثبیت شده بر روی نانو الیاف, ساره, علیکایی, 91.

اخبار - تصفیه آب / تصفیه آب صنعتی / دستگاه تصفیه آب / تصفیه

با استفاده از دستگاه آب شیرین کن خورشیدی از نوع PV-RO و فراگیر شدن این طرح،
... وی افزود: با بررسی تحقیقات دانشمندان دیگر بر روی پمپ افلوکس، دریافتم می ...
آرایشی و بهداشتی به دلیل اهمیت آب به خلوص بالا سیستم اسمز معکوس پیشنهاد می ...
آب های سطحی و زیرزمینی غشاهای مربوطه طراحی و ساخته و به تولید انبوه رسیده شود.

علوم پایه بایگانی - - خانه

تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها. تعداد صفحات:22 نوع
فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه معرفی
و ...

اصلاح مشخصات سطحی غشای پلیمری بیوراکتورهای تصفیه پساب ...

31 مه 2015 ... در این راستا، پس از بررسی شرایط خوراک (پساب نفتی)، پلی وینیلیدن فلوراید ...
همچنین آزمون‌های فیلتراسیون، آنالیز گرفتگی و بیوراکتور غشایی جهت ارزیابی
غشاها مورد استفاده قرار گرفت. ... بخش آخر این پژوهش، با توجه به خواص
فتوکاتالیستی TiO2 تحت تابش نور .... گپ و گفت با آتوسا حجازی درباره پدرش ...

کامل ترین جزوه پولسازی و کسب در آمد در قرن 21

دانلود آمایش سرزمین استان زنجان(کاملترین طرح)

دانلود پاورپوینت معاد و روز قیامت - 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت اجزاء مخلوط ماهیچه

دانلود پاورپوینت اجزاء مخلوط ماهیچه

حسابداری پیمانکاری

پایان نامه بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان

پاورپوینت جیوه و اثرات زیست محیطی

دانلود پاورپوینت آموزش جیگ و فیکسچر مبتنی بر تلرانسهای هندسی

تحقیق درباره ی کارافرینی پرورش شتر مرغ 63 ص