دانلود فایل


تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها

دانلود فایل تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 4 صفحه
معرفی و مقدمه
سیستم های بیورأکتورهای غشایی [1]MBR برای تصفیه فاضلاب های صنعتی و خانگی و گاهی برای خالص سازی و استفاده مجدد از آب مصرف شده، مورد استفاده قرار می گیرد. كاربرد سیستم های MBR را می توان به دو گروه تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب های صنایع مختلف مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع رنگ و رزین، صنایع شیمیائی، كارخانجات رنگرزی و نساجی ، كارخانجات ذوب آهن و فولاد وكارخانجات تولید آلیاژهای فلزی تقسیم بندی نمود.
در مقایسه با کاربردهای شهری، تکنولوژی MBR مناسب برای تصفیه پساب های صنعتی موقعی که پساب با غلظت بالا تولید می شود، نیز هست. تکنولوژی MBR تصفیه با کیفیت بیشتر را ممکن می سازد. به همین دلیل این فن آوری برای تصفیه پساب های صنعتی از شهری قابلیت کاربرد بیشتری دارد. با وجود این برای کاربردهای به خصوصی مانند شرایط حدی PH، پساب با دمای بالا یا محلول شیمیایی ویژه، ماژول قاب و صفحه ای یا سیستم های با جریان جانبی مناسب تر هستند چراکه انتخاب های کمتری از مواد برای استفاده در غشا با خواص مکانیکی مورد نیاز که مقاوم در برابر مواد شیمیایی باشند، وجود دارد. مهم ترین مزایای این فن آوری نسبت به دیگر فن آوری ها شامل كاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه به علت كاهش ابعاد سیستم و نیاز به حوضچه های كوچك تر، كاهش هزینه های عملیاتی سیستم، تولید آب با كیفیت بسیار مناسب جهت استفاده مجدد در امور مختلف كشاورزی و صنعتی و تولید آب مناسب برای آشامیدن می باشد.
یک بیوراکتور غشایی فرآیندی است که در آن یک فرآیند لجن فعال با فرآیند جداسازی غشایی ترکیب می شود. راکتور مذکور در این فرآیند درست همانند راکتور موجود در فرآیند لجن فعال متداول است ولی در این حالت نیازی به زلال سازهای ثانویه و نیز مراحل تصفیه ثالثیه مانند فیلتر ماسه ای و ... وجود ندارد. در این فرآیند از فیلتراسیون های غشایی در فشار پایین اعم از میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون استفاده می شود. مزایای یک بیوراکتورغشایی نسبت به یک فرآیند معمول لجن فعال، کاهش هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری اولیه به علت کاهش ابعاد سیستم، تولید آب با کیفیت بسیار مناسب برای استفاده دوباره در کشاورزی، صنعتی یا آب شرب، عدم نیاز به سیستم ته نشینی لجن، کاهش مقدار لجن تولیدی به علت زمان ماند بالای لجن درون بیوراکتورغشایی و حساسیت کمتر به تغییر ناگهانی کیفیت خوراک ورودی و مقدار آلاینده می باشد. هر چند استفاده از MBR با محدودیت هایی نیز روبروست که مهم ترین آنها نیاز به مراقبت و نگهداری دائمی غشاها و محدودیت در دما، فشار و pH فرآیند به علت استفاده از غشا می باشد.
در حالت کلی چهار نوع چینش متفاوت برای MBR ها وجود دارد؛ این چینش ها عبارتند از:
  1. iMBR(بیوراکتور غشایی غوطه ور)
  2. sMBR(بیوراکتور غشایی با جریان جانبی)
  3. dMBR(بیوراکتور غشایی نفوذی)
  4. eMBR(بیوراکتور غشایی استخراج کننده)

[1] Membrane Bio Reactor


فواید


غشا


بیوراکتورها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درباره مباني سازمان مديريت و ارتباطات | دانشجو.دانلود

27 مارس 2017 ... شما اینجا هستید:خانه / عمومی و آزاد / مقاله درباره مباني سازمان مديريت و ارتباطات ... اين
مقاله مفاهيم و فنون ارتباط را در حوزه مديريت و سازمان مورد بررسي قرار مي‌دهد. ... تحقیق
در مورد فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها · توليد داربست هاي ...

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻱ ﻧﻔﺘ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ. MBR. ﺩﺭ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻏﺸﺎ ...
ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏـﺸﺎﻫﺎﻱ ﻣـﺴﺘﻐﺮﻕ.

دریافت فایل

ﻓﺎﺿﻼب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﻮراﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در
ﺣﺪود. 30 .... ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮاي ﻣﮑﺶ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﮏ واش ﻏﺸﺎ،
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق، ... ﻏﺸﺎ، رآﮐﺘﻮر ﻫﻮادﻫﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت از ﺧﻂ ﻟﺠﻦ دﻓﻌﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ..... south wastewater treatment plant with a significant flowrate of about
130.

مقالات فارسی مهندسی شیمی [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

بررسی اثر آهنگ تغذیه مواد و فشار دهانه تخلیه سفید کن بر مقدار شکست برنج سفید
... سامانه هاي جداسازي گاز توسط غشاهاي پليمري شيشه اي; مقاله تهيه صنعتي و خواص
پلي ... مقاله طراحي رآكتور ناپيوسته با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي در فرآيند
توليد ... مقاله همه چيز درباره نانوتكنولوژي - كاربرد نانوتكنولوژي - فناوري هاي نانو;
مقاله ...

گزارش فناورانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1389

هر سال بالغ بر 1000 میلیارد دالر در دنیا صرف تحقیق و توسعه می شود که این رقم
حدود 2 درصد تولید. ناخالص داخلی می شود. ... سنتز کینولونهای جدید دارای حلقه
کومارین و بررسی. اثرات ضد ..... تولید و خواص دوفلزی هایالیه ای با استفاده از
فرایند ... غشاهای ماتریس آمیخته. دکتر ..... طراحي و س اخت بیوراكتور مناسب براي
ریزازدیادي.

فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو

در پایان اعلام می داریم، فرایند نو پذیرای پیشنهادات مفید و مقالات ارزشمند شما
علاقمندان، ... بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر خواص فیزیکی و عملکرد
جداسازی غشاء ... اندازه گیری فلاکس بحرانی در بیو راکتور های غشایی جهت تصفیه
پساب پالایشگاه تهران ... تولید هیدروژن با استفاده از فناوری نوین راکتور‌های
غشایی خورشیدی.

مقالات - سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

در این سیستم از هیچ گونه تجهیزات پیچیده مکانیکی و الکترونیکی استفاده نمی
شود، .... گرفتگی میکروبی یکی از شایعترین گرفتگی های غشاهای پلی آمید می
باشد. .... 6-تمامی مزایای سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب از جمله عدم نیاز به
انرژی و نیز ..... بیوراکتور غشایی (MBR) از یک راکتور بیولوژیکی(biological
reactor) با ...

ریشه‌های مویین منبعی برای تولید ترکیبات با ارزش دارویی

28 آوريل 2008 ... ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎره. رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ. -3. ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ ... و
ﻣﻮاد داروﻳﻲ، از ﻓﻨﻮن ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﻮ .د. ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ
.... ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﺷﻮ .د ... در ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻏﺸﺎءﻫﺎي
دروﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ...... ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮ.

راهنمائی پروژه هاي دانشجویان كارشناسي ارشد | دکتر مرتضی صادقی

... آنها بررسی اثر نانوذرات سیلیکا بر خواص تراوائی گاز غشا سلولز استات ساخت
غشا ... توسط روش بیوراکتور غشائی (MBR) بررسی تجربی تصفیه پسابهای آلوده
به نفت به ... نساجی با استفاده از فرایند اولترافیلتراسیون غشائی ساخت و
شناسائی غشا ... خانه · زندگی نامه · سوابق تحصيلي · جوايز و درجات علمي · فعالیت های
پژوهشی ...

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻱ ﻧﻔﺘ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ. MBR. ﺩﺭ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻏﺸﺎ ...
ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏـﺸﺎﻫﺎﻱ ﻣـﺴﺘﻐﺮﻕ.

پایان‌نامه‌ها

درباره پژوهشكده .... بر همین اساس هدف اين پروژه اصلاح خواص سطحی و ساختاری غشاهاي
پلي‌سولفون و پلي‌اتر‌سولفون مي باشد. ..... نتایج حاصل از بررسی ساختار و عملکرد
غشای مرکب نشان داد که حضور نانوفیبرهای کربنی عامل .... عنوان پایان نامه,
بیوراکتور غشایی با استفاده از ترکیب غشا-کربن فعال برای تصفیه پساب های
صنعتی.

مقالات پذيرفته شده - هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی ...

خانه · درباره ما · نفرات کلیدی · شورای سیاستگزاری و کمیته علمی · هیات داوران ....
بررسی پاکسازی فلزات سنگین سرب، نیکل، روی با استفاده از شستشوی ....
بررسی خواص ضد میکروبی پارچه پشمی رنگ شده با شیوه دوستدار محیط زیست با
آویشن شیرازی ..... ارزیابی عملکرد غشاهای نانوکامپوزیتی پلی پروپیلنی در
بیوراکتورهای ...

علوم پایه بایگانی - - خانه

تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها. تعداد صفحات:22 نوع
فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه معرفی
و ...

پیوند فرایند جداسازی غشا با یک واکنش کاتالیستی

استفاده و کاربرد این غشاهای متراکم در راکتورهای غشای کاتالیستی در فصل های ... و
صاف کردن ذرات با یک یا بیشتر پدیده هایی که قبلا بررسی شد , مجتمع می شوند. ...
ناپذیری های ترمودینامیکی هستند ؛که درباره ی چنین مدلهایی در مقالات فنی مطالب ....
این روش فرایند موجب کاهش وسیعی در سطح بیوراکتور غشایی ترجیحا نسبت به ...

پایان‌نامه‌ها

درباره پژوهشكده .... بر همین اساس هدف اين پروژه اصلاح خواص سطحی و ساختاری غشاهاي
پلي‌سولفون و پلي‌اتر‌سولفون مي باشد. ..... نتایج حاصل از بررسی ساختار و عملکرد
غشای مرکب نشان داد که حضور نانوفیبرهای کربنی عامل .... عنوان پایان نامه,
بیوراکتور غشایی با استفاده از ترکیب غشا-کربن فعال برای تصفیه پساب های
صنعتی.

بررسی تصفیه پذیری شیرابه حاصل از محل های دفن بوسیله ممبران ...

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺗﻬﺮان واﻗﻊ در ﻣﺤﻞ ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻣﻤﺒﺮان ... ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت داﺧﻞ ﻣﻤﺒﺮان ﺑﯿﻮراﮐﺘﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ... ﻣﺰاﯾﺎی.
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻏﺸﺎﯾﯽ. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﻏﺸﺎء اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ دارای ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ..... ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ و ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ... آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺟﺪول ﺑﺎﻻ و ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت در ﺧﺼﻮص ﺣﺬف.

سنتز پپتیدهای ضد میکروبی در باکتریها - مجله علمی پژوهشی

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ وﺟﻮد دارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﯾﻦ. زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ... ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻏﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ... ﻻﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﻬﺎ. : ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي
ﻓﻌﺎل و ﮐﻮﭼﮏ ﻋﻠﯿﻪ. ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻪ ﺣﺎوي اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻻﻧﺘﯿﻮﻧﯿﻦ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ..... 500. AMP. ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻣﻮﺗﯿﻔﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ..... ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رآﮐﺘﻮري ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻮراﮐﺘﻮر داراي. دﯾﺴﮏ ﭼﺮﺧﺎن.

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻱ ﻧﻔﺘ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ. MBR. ﺩﺭ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻏﺸﺎ ...
ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏـﺸﺎﻫﺎﻱ ﻣـﺴﺘﻐﺮﻕ.

فن‌آوری نانو و کاربرد آن در ساخت تجهیزات زیست محیطی - ویستا

12 آگوست 2007 ... استفاده از این تکنولوژی (فن‌آوری سبز) باعث صرفه‌جوئی فوق‌العاده‌ای در ... شده است و
در اصل عملی است که درباره اجسام بسیار کوچک مطالعه می‌کند. ... مؤسسه علوم طبیعی در
آمریکا نیز آن را چنین تعریف می‌کند: تحقیق و ... تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم
فن‌آوری نانو بر محیط زیست، از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.

تولید کربن فعال به روش شیمیایی - مقاله ای با عنوان استفاده از كربن ...

استفاده از كربن فعال گرانول در فرايند كربن زيستي ... کاربرد دترژنت ها و مواد پاک
کننده درصنعت نساجي و ورود اين مواد به پسا بها ... همچنين استفاده از غشاها و فيلترهاي
مولکولي در سال هاي اخير مورد توجه واقع شده اند ولي هنوز در مرحله مطالعات اوليه هستند. ...
در اين پژوهش فرايند مذکور به روش پايلوتي مورد بررسي قرار مي گيرد، البته به ...

پایان نامه پروژه - پایان نامه های مهندسی شیمی

جداسازي متانول از MTBE (متيل ترشيري بوتيل اتر) با استفاده از غشاء
زئوليتي ... تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي سازگار شده پلي آميد 6. بررسي ...
مدلسازي هيدروديناميك بيوراكتورهاي هوادهي شده ..... درباره. آدرس ایمیل
[email protected] مدیر سایت: مهندس امیر احمد زاده دانشجوی کارشناسی
ارشد مهندسی شیمی ...

ارایه روش های بهینه جهت تصفیه آب و پساب حاوی رنگ های گوگردی

رنگ های گوگرد ارزان قیمت هستند و به طور عمده برای رنگ آمیزی مواد سلولزی منسوجات
و ... این خواص، همراه با سهولت کاربرد تضمین می‌کنند که مصرف رنگ های گوگردی ...
شکل 1- ساختارهای رنگ های گوگردی که به طور معمول در مقدمه تحقیق گزارش شده را
نشان می دهد. ..... بنابراین،Na2S2O3 و پساب تصفیه شده فرآیند غشا را می توان مورد
استفاده ...

تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها - پژوهش 3

تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها ... و خانگی و گاهی برای
خالص سازی و استفاده مجدد از آب مصرف شده، مورد استفاده قرار می گیرد.

abramlab، نویسنده در شرکت مهندسی آبرام | صفحه 3 از 6

بـا توجـه بـه توضيحات ارائه شده، هدف از اين پژوهش بررسي روشي جديد بـا صـرف .... که
در نتیجه استفاده از آبهای حاوی نمکهای محلول در خاک و خواص فیزیکوشیمیایی آن به
..... جداسازي جامدات معلق كاملا ضروري است و براي جلوگيري از گرفتگي غشا بايد .....
درباره آلودگی میکروبی آب آشامیدنی میدانیم که آب يكي از مهمترين منابع سياره ماست.

انجام و فروش انواع پروژه های دانشجویی

بررسي خواص ماكروسكوپي مخازن نفتي و ارائه ي مدل هايي صنعتي براي برداشت از ...
حذف تركيبات آلي فرار از هوا با استفاده از غشاء هاي مايع ... تحقيق در باره ي بازار كار
برق صنعتي ... تصفيه فاضلابهاي شهري به كمك روش بيو راكتور غشايي (MBR).

گروه مهندسي شيمي - دانشگاه فردوسی مشهد

۱۸, بررسی تجربی خواص حرارتی سیالات برشکاری با افزودن نانو ذرات .... ۷۴, ساخت
غشاء پلی اتر بلاک آمید (PEBA) / گرافن برای استفاده در فرآیند تراوش تبخیری ...

زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي

ﻫﺪﻑ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ... ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺯ
ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ. ﻣﻲ. ﺑ. ﺎﺷﻨﺪ . -۵ ....
ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺁﻥ. ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺣﺬﻑ ..... ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ
ﺻـﻮﺭﺕ. ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ .... ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ، ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭ .... ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻏﺸﺎء. (. ﻏﺸﺎء
ﻫﺎﻱ ...

سنتز پپتیدهای ضد میکروبی در باکتریها - مجله علمی پژوهشی

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ وﺟﻮد دارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﯾﻦ. زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ... ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻏﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ... ﻻﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﻬﺎ. : ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي
ﻓﻌﺎل و ﮐﻮﭼﮏ ﻋﻠﯿﻪ. ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻪ ﺣﺎوي اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻻﻧﺘﯿﻮﻧﯿﻦ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ..... 500. AMP. ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻣﻮﺗﯿﻔﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ..... ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رآﮐﺘﻮري ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻮراﮐﺘﻮر داراي. دﯾﺴﮏ ﭼﺮﺧﺎن.

اخبـــار - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

بررسي چالش ها و فرصت هاي فناوري نانو در صنعت آب و فاضالب. معرفي مجموعه ....
قابل استفاده کند. سامانه فوق که از ترکيب دو سيستم بيوراکتور ... الزم بذکر
اســت، فناوري ساخت غشاهاي نانو. فيلتــر در ..... اخالقی دربــاره مراحل انجام اين
تحقيــق گفت: »در. ابتدا، جهت ... اين تحقيق به معرفی و بيان مزايای استفاده از داده
های. طيف سنجی ...

فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو

در پایان اعلام می داریم، فرایند نو پذیرای پیشنهادات مفید و مقالات ارزشمند شما
علاقمندان، ... بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر خواص فیزیکی و عملکرد
جداسازی غشاء ... اندازه گیری فلاکس بحرانی در بیو راکتور های غشایی جهت تصفیه
پساب پالایشگاه تهران ... تولید هیدروژن با استفاده از فناوری نوین راکتور‌های
غشایی خورشیدی.

علوم پایه بایگانی - - خانه

تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها. تعداد صفحات:22 نوع
فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه معرفی
و ...

انجمن علمي مهندسی شیمی بابل -

1 ژوئن 2012 ... در این تحقیق سطح غشای ساخته شده از پلیمرهای پلی وینیلیدین ... متدی که اخیرا
برای بهبود خواص ضد رسوبی غشا منتشر شده استفاده از .... به منظور بررسی سطح
غشا و همچنین مقطع عرضی غشا از میکروسکوپ ..... درباره ی مهندسی شیمی ... تولید
آنزیم لیپاز در فرآیند تخمیر حالت جامد توسط بیوراکتور سینی دار ".

موفقیت های کشاورزی مولکولی (Molecular farming) در ایران

6 مارس 2011 ... گیاهان دارای مزایای زیادی نسبت به سایر سیستم‌های بیانی، بویژه از نظر اقتصادی،
... طی بیش از 8 سال تحقیق در زمینه کشاورزی ملکولی در ایران به ویژه در دانشگاه ...
گیاهان حاصله با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و روش PCR بررسی شدند که ... به
نظر می رسد که در سال های آینده جایگزینی بیوراکتورهای گیاهی به جای ...

فن‌آوری نانو و کاربرد آن در ساخت تجهیزات زیست محیطی - ویستا

12 آگوست 2007 ... استفاده از این تکنولوژی (فن‌آوری سبز) باعث صرفه‌جوئی فوق‌العاده‌ای در ... شده است و
در اصل عملی است که درباره اجسام بسیار کوچک مطالعه می‌کند. ... مؤسسه علوم طبیعی در
آمریکا نیز آن را چنین تعریف می‌کند: تحقیق و ... تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم
فن‌آوری نانو بر محیط زیست، از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.

فن‌آوری نانو و کاربرد آن در ساخت تجهیزات زیست محیطی - ویستا

12 آگوست 2007 ... استفاده از این تکنولوژی (فن‌آوری سبز) باعث صرفه‌جوئی فوق‌العاده‌ای در ... شده است و
در اصل عملی است که درباره اجسام بسیار کوچک مطالعه می‌کند. ... مؤسسه علوم طبیعی در
آمریکا نیز آن را چنین تعریف می‌کند: تحقیق و ... تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم
فن‌آوری نانو بر محیط زیست، از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.

abramlab، نویسنده در شرکت مهندسی آبرام | صفحه 3 از 6

بـا توجـه بـه توضيحات ارائه شده، هدف از اين پژوهش بررسي روشي جديد بـا صـرف .... که
در نتیجه استفاده از آبهای حاوی نمکهای محلول در خاک و خواص فیزیکوشیمیایی آن به
..... جداسازي جامدات معلق كاملا ضروري است و براي جلوگيري از گرفتگي غشا بايد .....
درباره آلودگی میکروبی آب آشامیدنی میدانیم که آب يكي از مهمترين منابع سياره ماست.

Thesis Page

در فرایند سنتز به منظور بررسی اثر مقدار حلال، دمای واکنش و استفاده از یک الگو بر
روی ... عنوان پایان نامه, بیوراکتور غشایی با استفاده از ترکیب غشا-کربن فعال
برای تصفیه پساب های صنعتی ... بسیاری از خواص مهم در جاذب‌های بستر
‌توسعه‌یافته مانند پایداری مکانیکی و ... صفحه نخست | آخرین اخبار | درباره ما |
ارتباط با ما.

تحقیق شناخت حقوق بین المل | Mank1

27 آگوست 2016 ... صفحه اصلی تحقیق شناخت حقوق بین المل ... درباره نویسنده ... تاریخی رزاقیه) ·
پایان نامه بررسی تاثیر آگهی های تجاری تلویزیون بر الگوی مصرف ...

اصل مقاله (490 K) - مجله آب و فاضلاب

ﻫﺎﻱ ﮐﺮﺑﻨﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺣﺬﻑ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﻭ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ .... ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﻴﻮﺭﺍﮐﺘـﻮﺭ ﻏﺸـﺎﻳﻲ. ،. ﺣـﺬﻑ ﻭ ﻳـﺎ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻗﺮﺍﺭ. ﺩﺩﺍ. ﻩ ﺍﺳـﺖ . ﻧﺘـﺎﻳﺞ. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ﻩ. ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺯ
ﻧﺎﻧﻮ. ﺫﺭﻩ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺑـﺎ. ٧. ﻣﻴﻠـﻲ. ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ. ١٠ ... ﺧﻮﺍﺹ. ﻓﻠﺰ. ﻳﻱ. ﺎ. ﺷﺒﻪ ﺭﺳﺎﻧﺎ. ﻧﻳﻲ. ﺰﻴـ. ﻫﺴـﺘﻨﺪ. [. ﻭ٥. ١٠. ] .
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎﻱ ﮐﺮﺑﻨﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻄﺢ ﻭﻳـﮋﻩ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺑـﺎﻻ، ﻧﻔﻮﺫﭘـﺬﻳﺮﻱ. 2 ... ﻃـﻮﺭ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﮐﻮﭼـﮏ ﺍﺳـﺖ،
ﻏﺸـﺎﻫﺎﻱ. ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ.

مجله فرآيند نو ، شماره 55 - Magiran

درباره سايت, - نحوه دسترسي به متن, - اشتراکIP Based مراکز ... راهنماي تدوين و
ارسال مقالات ... بررسي تاثير نانو ذرات اكسيد روي بر خواص فيزيكي و عملكرد
جداسازي غشاء ... اندازه گيري فلاكس بحراني در بيو راكتور هاي غشايي جهت تصفيه
پساب پالايشگاه تهران ... توليد هيدروژن با استفاده از فناوري نوين راكتور هاي
غشايي خورشيدي

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده شیمی - 2016 - ترجمه فا

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته شیمی و گرایش های
شیمی آلی، ... استخراج فاز جامد پروتئین با استفاده از اکسید گرافن[email protected] پوشش داده
شده با ... کاربرد سنسور نوری و هدایت الکتریکی در بررسی ظرفیت تبادل کاتیون و
ماده آلی .... و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب: بررسی (نشریه
الزویر) ...

مجموعه مقالات دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - سیویلیکا

اثر تغییر ترکیب ساختار مولکولی بر خواص چسبندگی چسب های حساس به فشار ...
اثر ذرات جامد بر نگهداشت گاز در بیوراکتور هواگرد حاوی میکروامولسیون آب در ....
استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بررسی تاثیرعوامل مختلف بر ناحیه ... ۲۵.
استفاده از غشاء مایع جهت جداسازی یون کروم (VI) از پساب های صنعتی (فول تکست
دارد)

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻱ ﻧﻔﺘ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ. MBR. ﺩﺭ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻏﺸﺎ ...
ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏـﺸﺎﻫﺎﻱ ﻣـﺴﺘﻐﺮﻕ.

دانلود مقاله رایگان الکترواسپینینگ

دانلود پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ - کالج پروژه ... فصل دوم : آشنایی با
ساختار دستگاه الکترواسپینینگ و عوامل تاثیر گذار روی خواص . .... دانلود مقاله
بهبود غشاهای مورد استفاده در بیوراکتورهای غشایی با استفاده از غشاهای نانوفایبری
اصلاح شده با ... رایگان فایل سل گرفته شده و درباره پایان نامه الکترواسپینینگ ,
فنی و .

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻱ ﻧﻔﺘ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ. MBR. ﺩﺭ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻏﺸﺎ ...
ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏـﺸﺎﻫﺎﻱ ﻣـﺴﺘﻐﺮﻕ.

ارایه روش های بهینه جهت تصفیه آب و پساب حاوی رنگ های گوگردی

رنگ های گوگرد ارزان قیمت هستند و به طور عمده برای رنگ آمیزی مواد سلولزی منسوجات
و ... این خواص، همراه با سهولت کاربرد تضمین می‌کنند که مصرف رنگ های گوگردی ...
شکل 1- ساختارهای رنگ های گوگردی که به طور معمول در مقدمه تحقیق گزارش شده را
نشان می دهد. ..... بنابراین،Na2S2O3 و پساب تصفیه شده فرآیند غشا را می توان مورد
استفاده ...

ریشه‌های مویین منبعی برای تولید ترکیبات با ارزش دارویی

28 آوريل 2008 ... ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎره. رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ. -3. ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ ... و
ﻣﻮاد داروﻳﻲ، از ﻓﻨﻮن ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﻮ .د. ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ
.... ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﺷﻮ .د ... در ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻏﺸﺎءﻫﺎي
دروﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ...... ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮ.

abramlab، نویسنده در شرکت مهندسی آبرام | صفحه 3 از 6

بـا توجـه بـه توضيحات ارائه شده، هدف از اين پژوهش بررسي روشي جديد بـا صـرف .... که
در نتیجه استفاده از آبهای حاوی نمکهای محلول در خاک و خواص فیزیکوشیمیایی آن به
..... جداسازي جامدات معلق كاملا ضروري است و براي جلوگيري از گرفتگي غشا بايد .....
درباره آلودگی میکروبی آب آشامیدنی میدانیم که آب يكي از مهمترين منابع سياره ماست.

مهندسی شیمی

مزایای یک بیوراکتورغشایی نسبت به یک فرآیند معمول لجن فعال عبارتند از: ...
نیاز به مراقبت و نگهداری دائمی غشاها; محدودیت در دما، فشار و pH فرآیند به علت
استفاده از غشا. ... از آنجا که در این تحقیق قصد بررسی موارد صنعتی و تجاری شده
MBR ها را داریم به ... در بیوراکتورهای غشایی از نوع غوطه ور غشای مورد استفاده در
فرآیند در همان ...

abramlab، نویسنده در شرکت مهندسی آبرام | صفحه 3 از 6

بـا توجـه بـه توضيحات ارائه شده، هدف از اين پژوهش بررسي روشي جديد بـا صـرف .... که
در نتیجه استفاده از آبهای حاوی نمکهای محلول در خاک و خواص فیزیکوشیمیایی آن به
..... جداسازي جامدات معلق كاملا ضروري است و براي جلوگيري از گرفتگي غشا بايد .....
درباره آلودگی میکروبی آب آشامیدنی میدانیم که آب يكي از مهمترين منابع سياره ماست.

مهندسی شیمی

مزایای یک بیوراکتورغشایی نسبت به یک فرآیند معمول لجن فعال عبارتند از: ...
نیاز به مراقبت و نگهداری دائمی غشاها; محدودیت در دما، فشار و pH فرآیند به علت
استفاده از غشا. ... از آنجا که در این تحقیق قصد بررسی موارد صنعتی و تجاری شده
MBR ها را داریم به ... در بیوراکتورهای غشایی از نوع غوطه ور غشای مورد استفاده در
فرآیند در همان ...

اصلاح مشخصات سطحی غشای پلیمری بیوراکتورهای تصفیه پساب ...

31 مه 2015 ... در این راستا، پس از بررسی شرایط خوراک (پساب نفتی)، پلی وینیلیدن فلوراید ...
همچنین آزمون‌های فیلتراسیون، آنالیز گرفتگی و بیوراکتور غشایی جهت ارزیابی
غشاها مورد استفاده قرار گرفت. ... بخش آخر این پژوهش، با توجه به خواص
فتوکاتالیستی TiO2 تحت تابش نور .... گپ و گفت با آتوسا حجازی درباره پدرش ...

دانلود مقاله رایگان الکترواسپینینگ

دانلود پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ - کالج پروژه ... فصل دوم : آشنایی با
ساختار دستگاه الکترواسپینینگ و عوامل تاثیر گذار روی خواص . .... دانلود مقاله
بهبود غشاهای مورد استفاده در بیوراکتورهای غشایی با استفاده از غشاهای نانوفایبری
اصلاح شده با ... رایگان فایل سل گرفته شده و درباره پایان نامه الکترواسپینینگ ,
فنی و .

انتشارات - ripi.ir

در اين كتاب درباره مكانيزم‌ها و روش‌هاي تخريب آلياژهاي مهندسي در صنايع بحث مي‌شود.
... در اين كتاب ضمن بررسي اصول و مباني ژئوشيمي نفت به بررسي و استفاده از علم
... از آن جا‌ كه انتخاب راه درست براي رسيدن به اهداف راهبردي پژوهش در صنعت نفت
اهميتي .... به علاوه آگاهي از خواص فيزيكي سنگ و سيال مخزن و ارتباط دوسويه
سيستم‌هاي ...

مجموعه مقالات دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - سیویلیکا

اثر تغییر ترکیب ساختار مولکولی بر خواص چسبندگی چسب های حساس به فشار ...
اثر ذرات جامد بر نگهداشت گاز در بیوراکتور هواگرد حاوی میکروامولسیون آب در ....
استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بررسی تاثیرعوامل مختلف بر ناحیه ... ۲۵.
استفاده از غشاء مایع جهت جداسازی یون کروم (VI) از پساب های صنعتی (فول تکست
دارد)

اصل مقاله (490 K) - مجله آب و فاضلاب

ﻫﺎﻱ ﮐﺮﺑﻨﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺣﺬﻑ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﻭ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ .... ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﻴﻮﺭﺍﮐﺘـﻮﺭ ﻏﺸـﺎﻳﻲ. ،. ﺣـﺬﻑ ﻭ ﻳـﺎ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻗﺮﺍﺭ. ﺩﺩﺍ. ﻩ ﺍﺳـﺖ . ﻧﺘـﺎﻳﺞ. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ﻩ. ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺯ
ﻧﺎﻧﻮ. ﺫﺭﻩ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺑـﺎ. ٧. ﻣﻴﻠـﻲ. ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ. ١٠ ... ﺧﻮﺍﺹ. ﻓﻠﺰ. ﻳﻱ. ﺎ. ﺷﺒﻪ ﺭﺳﺎﻧﺎ. ﻧﻳﻲ. ﺰﻴـ. ﻫﺴـﺘﻨﺪ. [. ﻭ٥. ١٠. ] .
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎﻱ ﮐﺮﺑﻨﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻄﺢ ﻭﻳـﮋﻩ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺑـﺎﻻ، ﻧﻔﻮﺫﭘـﺬﻳﺮﻱ. 2 ... ﻃـﻮﺭ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﮐﻮﭼـﮏ ﺍﺳـﺖ،
ﻏﺸـﺎﻫﺎﻱ. ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ.

تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها - پژوهش 3

تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها ... و خانگی و گاهی برای
خالص سازی و استفاده مجدد از آب مصرف شده، مورد استفاده قرار می گیرد.

محیط زیست Archives | صفحه 2 از 5 | درگاه اطلاع رسانی مجله زیست فن

انتخاب همزن مناسب در بیوراکتورهای آب‌کافت زیست‌توده های لیگنوسلولزی ... دارای
محدودیت اند. با توجه به نیاز بالا به سوخت های زیستی در آینده، این مسئله حائز اهمیت
است. ... پاکسازی سریعتر و ساده تر آلودگی نفتی با استفاده از غشاهای الهام گرفته
از ماهی .... معرفی برترین مقالات هفته ی اخیر زیست فناوران ایران جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵.

مقالات پذيرفته شده - هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی ...

خانه · درباره ما · نفرات کلیدی · شورای سیاستگزاری و کمیته علمی · هیات داوران ....
بررسی پاکسازی فلزات سنگین سرب، نیکل، روی با استفاده از شستشوی ....
بررسی خواص ضد میکروبی پارچه پشمی رنگ شده با شیوه دوستدار محیط زیست با
آویشن شیرازی ..... ارزیابی عملکرد غشاهای نانوکامپوزیتی پلی پروپیلنی در
بیوراکتورهای ...

ارایه روش های بهینه جهت تصفیه آب و پساب حاوی رنگ های گوگردی

رنگ های گوگرد ارزان قیمت هستند و به طور عمده برای رنگ آمیزی مواد سلولزی منسوجات
و ... این خواص، همراه با سهولت کاربرد تضمین می‌کنند که مصرف رنگ های گوگردی ...
شکل 1- ساختارهای رنگ های گوگردی که به طور معمول در مقدمه تحقیق گزارش شده را
نشان می دهد. ..... بنابراین،Na2S2O3 و پساب تصفیه شده فرآیند غشا را می توان مورد
استفاده ...

اصلاح مشخصات سطحی غشای پلیمری بیوراکتورهای تصفیه پساب ...

31 مه 2015 ... در این راستا، پس از بررسی شرایط خوراک (پساب نفتی)، پلی وینیلیدن فلوراید ...
همچنین آزمون‌های فیلتراسیون، آنالیز گرفتگی و بیوراکتور غشایی جهت ارزیابی
غشاها مورد استفاده قرار گرفت. ... بخش آخر این پژوهش، با توجه به خواص
فتوکاتالیستی TiO2 تحت تابش نور .... گپ و گفت با آتوسا حجازی درباره پدرش ...

اخبـــار - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

بررسي چالش ها و فرصت هاي فناوري نانو در صنعت آب و فاضالب. معرفي مجموعه ....
قابل استفاده کند. سامانه فوق که از ترکيب دو سيستم بيوراکتور ... الزم بذکر
اســت، فناوري ساخت غشاهاي نانو. فيلتــر در ..... اخالقی دربــاره مراحل انجام اين
تحقيــق گفت: »در. ابتدا، جهت ... اين تحقيق به معرفی و بيان مزايای استفاده از داده
های. طيف سنجی ...

بررسی کارایی سیلیکا آئروژل سنتز شده از سیلیکات سدیم در جذب ...

6 ژوئن 2016 ... بررسي کارايي سيليکا آئروژل سنتز شده از سيليکات سديم در ... بهداشت محیط،
استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز علوم تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم
پزشکی همدان، ایران ... بیولوژیکی با کارایی مناس بی برای حذف فنل استفاده می
شود. در ... و کاربرد آن در تصفیه فاضاب و جذب آالیند ه ها اس ت )12(.

زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي

ﻫﺪﻑ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ... ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺯ
ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ. ﻣﻲ. ﺑ. ﺎﺷﻨﺪ . -۵ ....
ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺁﻥ. ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺣﺬﻑ ..... ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ
ﺻـﻮﺭﺕ. ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ .... ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ، ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭ .... ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻏﺸﺎء. (. ﻏﺸﺎء
ﻫﺎﻱ ...

فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو

در پایان اعلام می داریم، فرایند نو پذیرای پیشنهادات مفید و مقالات ارزشمند شما
علاقمندان، ... بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر خواص فیزیکی و عملکرد
جداسازی غشاء ... اندازه گیری فلاکس بحرانی در بیو راکتور های غشایی جهت تصفیه
پساب پالایشگاه تهران ... تولید هیدروژن با استفاده از فناوری نوین راکتور‌های
غشایی خورشیدی.

پایان نامه پروژه - پایان نامه های مهندسی شیمی

جداسازي متانول از MTBE (متيل ترشيري بوتيل اتر) با استفاده از غشاء
زئوليتي ... تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي سازگار شده پلي آميد 6. بررسي ...
مدلسازي هيدروديناميك بيوراكتورهاي هوادهي شده ..... درباره. آدرس ایمیل
[email protected] مدیر سایت: مهندس امیر احمد زاده دانشجوی کارشناسی
ارشد مهندسی شیمی ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده شیمی - 2016 - ترجمه فا

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته شیمی و گرایش های
شیمی آلی، ... استخراج فاز جامد پروتئین با استفاده از اکسید گرافن[email protected] پوشش داده
شده با ... کاربرد سنسور نوری و هدایت الکتریکی در بررسی ظرفیت تبادل کاتیون و
ماده آلی .... و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب: بررسی (نشریه
الزویر) ...

تولید کربن فعال به روش شیمیایی - مقاله ای با عنوان استفاده از كربن ...

استفاده از كربن فعال گرانول در فرايند كربن زيستي ... کاربرد دترژنت ها و مواد پاک
کننده درصنعت نساجي و ورود اين مواد به پسا بها ... همچنين استفاده از غشاها و فيلترهاي
مولکولي در سال هاي اخير مورد توجه واقع شده اند ولي هنوز در مرحله مطالعات اوليه هستند. ...
در اين پژوهش فرايند مذکور به روش پايلوتي مورد بررسي قرار مي گيرد، البته به ...

فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو

در پایان اعلام می داریم، فرایند نو پذیرای پیشنهادات مفید و مقالات ارزشمند شما
علاقمندان، ... بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر خواص فیزیکی و عملکرد
جداسازی غشاء ... اندازه گیری فلاکس بحرانی در بیو راکتور های غشایی جهت تصفیه
پساب پالایشگاه تهران ... تولید هیدروژن با استفاده از فناوری نوین راکتور‌های
غشایی خورشیدی.

پایلوت‌های آزمایشگاهی - رَشاب طرح | اولین شرکت تخصصی طراحی و ...

24 نوامبر 2015 ... بیوراکتور غشایی (MBR) از یک راکتور بیولوژیکی با بیومس معلق و ممبران‌های
میکرو یا اولترا فیلتراسیون جهت جداسازی مواد معلق از آب یا فاضلاب استفاده می‌شود.
... همچنین امکان ساخت در ابعاد و اشکال مختلف و غشاهای متنوع به لحاظ نوع و قطر ... این
پایلوت در حال حاضر در پروژه دانشجویی بررسی عملکرد گِل قرمز در ...

ریشه‌های مویین منبعی برای تولید ترکیبات با ارزش دارویی

28 آوريل 2008 ... ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎره. رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ. -3. ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ ... و
ﻣﻮاد داروﻳﻲ، از ﻓﻨﻮن ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﻮ .د. ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ
.... ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﺷﻮ .د ... در ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻏﺸﺎءﻫﺎي
دروﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ...... ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮ.

ریشه‌های مویین منبعی برای تولید ترکیبات با ارزش دارویی

28 آوريل 2008 ... ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎره. رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ. -3. ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ ... و
ﻣﻮاد داروﻳﻲ، از ﻓﻨﻮن ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﻮ .د. ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ
.... ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﺷﻮ .د ... در ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻏﺸﺎءﻫﺎي
دروﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ...... ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮ.

زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي

ﻫﺪﻑ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ... ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺯ
ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ. ﻣﻲ. ﺑ. ﺎﺷﻨﺪ . -۵ ....
ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺁﻥ. ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺣﺬﻑ ..... ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ
ﺻـﻮﺭﺕ. ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ .... ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﻭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ، ﺑﻴﻮﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭ .... ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻏﺸﺎء. (. ﻏﺸﺎء
ﻫﺎﻱ ...

بررسی عملکرد تبادل گرهای غشایی الیاف توخالی در علوم پزشکی نوین ...

آرشیو مجله و مقالات ... بررسی عملکرد تبادل گرهای غشایی الیاف توخالی در علوم
پزشکی نوین و داروسازی ... خواص ذاتی غشاهای لیفی توخالی مانند دانسیته فشردگی
زیاد و انتقال جرم بالا سبب ... در مهندسی بافت، استفاده از این غشاها در بیوراکتورهای
غشایی برای کشت ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما
:.

تحقیق احاله در حقوق بين الملل

طرح توجیهی تجهيزات پزشكيوبسایت آتش نشانیدانلود دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm ROVER C II

جزوه بهینه سازی فرایندها دکتر فرشاد ورامینیان دانشگاه سمنان

تحقیق درباره نگاهي به نظريات فقهي حضرت آيت الله يوسف صانعي درمورد زنان

دانلود تحقیق در مورد بچینگ پلانت (ایستگاه مرکزی بتن)

پایان نامه توسعه نرم افزار برای رسم نمودارهای مادر Type Curve بوسیله حل معادلات نفوذ با استفاده از الگوریتم Stehfest